Kriminologi GR (A), Utvärdering av brottspreventiva insatser, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Kriminologi GR (A), Utvärdering av brottspreventiva insatser, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi i lärarlaget hälsar dig varmt välkommen och vi hoppas den här kursen ska ge dig en intressant inblick i hur utvärdering av brottspreventiva insatser kan genomföras.

Jag, Catherine de Oquiñena, som är kursansvarig och lärare på kursen är kriminolog och undervisar inom området kriminologi vid Mittuniversitetet. Jag ser fram mot en kunskapsgivande och intressant höst tillsammans med dig!

Åt

  • Kurskod: KR048G
  • Anmälningskod: M2043
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Kursperioden sträcker sig från vecka 36 till och med vecka 2. Kursen går på kvartsfart vilket motsvarar ungefär 10 timmar per vecka. Inga obligatoriska träffar förekommer utan all undervisning bedrivs via den interaktiva lärplattformen Moodle.

Under de 20 veckor som kursen pågår kommer kunskapsinhämtningen att ske genom webbföreläsningar, egen läsning och gemensamma diskussioner på lärplattform

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri10166150000YQQ48Z6566007y2Y3427gQ7g3X9Y65ZQ5.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen du läser är på distans vilket innebär att det inte finns några obligatoriska träffar på Campus Sundsvall. Det egna ansvaret blir därför av största vikt och din egen inlärningsprocess är i fokus. Till din hjälp finns dock lärplattformen Moodle. Där finns material i form av föreläsningar och lästips. Där har du även möjlighet att diskutera kursinnehållet och kurslitteraturen med andra studenter.

Kursen innehåller en teoretisk och en mer praktiskt del gällande utvärderingar av brottspreventiva insatser. Den teoretiska delen innefattar forskning kring betydelsen av utvärdering samt rekommendationer för hur utvärderingar ska genomföras. Den mer praktiska delen av kursen innefattar att studenten utifrån de teoretiska kunskaperna i kursen ska kunna ge förslag på en utvärderingsplan för en brottspreventiv insats. Utöver detta innehåller kursen exempel på olika brottspreventiva insatser.

Obligatorisk kurslitteratur
Författare: Barnett, B. G., & Howard, F. F.
Artikeltitel: What Doesn’t Work to Reduce Reoffending? A Review of Reviews of
Ineffective Interventions for Adults Convicted of Crimes
Tidskrift: European Psychologist
År/Volym/nr/sidor: 2018, 23(2), 111-129

Författare: Braga, A. A.
Artikeltitel: The continued importance of measuring potentially harmful impacts of crime
prevention programs: the academy of experimental criminology 2014 Joan
McCord lecture.
Tidskrift: Journal of Experimental Criminology
År/Volym/nr/sidor: 2016, 12, 1-20

Författare/red: European Network of Crime Prevention
Titel: Utvärdering av brottsförebyggande initiativ, EUCPN Toolbox Nr. 3.
Upplaga: 2013
Webbadress: https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/20140310_toolboxmanual_t
ranslationse_0.pdf
Kommentar: Finns att tillgå på EUCPNs hemsida

Författare/red: Justitiedepartementet
Titel: Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program Kortversion
av regeringens skrivelse 2016/17:126.
Upplaga: 2017
Webbadress: https://www.regeringen.se/49592e/contentassets/76df5b6ae10e4b19930273284d
15c928/tillsammans-mot-brott.-ett-nationellt-brottsforebyggande-program.-
kortversion-av-skrivelse-201617126
Kommentar: Finns att tillgå på regeringens hemsida

Författare/red: Sandberg, B., & Faugert, S.
Titel: Perspektiv på utvärdering
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare: Welsh, B. C., Zimmerman, G. M., & Zane, S. N.
Artikeltitel: The Centrality of Theory in Modern Day Crime Prevention: Developments,
Challenges, and Opportunities
Tidskrift: Justice Quarterly
År/Volym/nr/sidor: 2018, 35(1), 139-161

OBS! då kursen genomförs på distans kommer kursen inte att påverkas av Covid-19

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Har du frågor eller funderingar? Är det något du saknar eller vill ha hjälp med? Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för din skull.

Lycka till med studierna och väl mött på Moodle!
Hälsningar Lärarlaget

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatherine de Oquinena
Kursansvarig och lärare på Kriminologi GR (A), Utvärdering av brottspreventiva insatser, 7,5 hp