Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt och kritiskt skrivande, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som undervisar i denna kurs hoppas att du ska erfara en fördjupad skriv- och läsutveckling samt mycket arbetsglädje under detta kursår. Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar inför kursstart!

  • Kurskod: LI056G
  • Anmälningskod: M2243
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-06-06

När du har registrerat dig på kursen kommer du att få tillgång till vår elektroniska kursplattform i Moodle. Denna består av en startplattform och en diskussionsplattform. Att kursens studieform är it distans innebär att den genomförs utan obligatoriska fysiska samlingar, men med ett antal obligatoriska seminarier via mötesverktyget Zoom. Det första obligatoriska seminariet är måndagen 21/9, 13.15

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen Litteraturvetenskap GR (C), Kreativt skrivande, 30 hp, läses på halvfart. Det innebär att du bör ägna cirka tjugo timmar per vecka åt dina studier. Kommunikationen med oss som undervisar och dina studiekamrater sker via kursplattformen i Moodle, e-post, telefon eller Zoom. Uppgiftsinstruktioner, studiehandledning, forum för grupprespons och litteraturdiskussioner och annan viktig kursinformation finner du på kurs- och diskussionsplattformen.

Kursen syftar i än högre grad än A- och B-kurserna till reflektion över vad skrivande är och vilken roll det har i samhället. Skönlitteratur står alltid i samspel med andra genrer av skrivande och ingår dessutom alltid i vidare sociala sammanhang. Avsikten är därför att placera ert eget litterära skrivande i relation till det litteraturkritiska samtalet, men också till vidare frågor om konst- och litteratursyn, makt och värderingar. Utöver att litteraturkritik och deltagande i den offentliga debatten ofta är en del av författarrollen, behöver en författare även få syn på det sammanhang hen ingår i. Genom att reflektera över sitt eget sätt att se på litteratur i förhållande till andras, och att skriva i andra genrer än de man känner sig hemma i, utvecklar man det egna skrivandet.
Den stora likheten med A- och B-kurserna är att höstterminen kommer att domineras av skrivuppgifter samt arbete med textrespons och litteraturdiskussioner – de senare inom respektive responsgrupp. Gruppindelning görs så snart registreringsförfarandet är överstökat. Utöver detta kommer vi emellertid även ha sex obligatoriska seminarier ungefär var tredje vecka via mötesverktyget Zoom. För dessa seminarier måste ni ha en bra internetuppkoppling, ett bra headset och en webbkamera. Se till att ni har denna utrustning och att den fungerar när kursen startar. För att veta mer om Zoom kan ni gå till: https://www.miun.se/student/studentstod/digitala-verktyg-for-studenter/zoom/
Under våren kommer sedan ett längre textarbete att genomföras (15 hp).

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Väl mött på nätet vid kursstarten - vi som undervisar ser fram emot ett givande skriv- och läsår tillsammans med er! Har ni funderingar inför kursstart är ni varmt välkomna att mejla eller ringa: anders.e.johansson@miun.se eller 010 142 8326. Detsamma gäller förstås även under kursens gång.

Bästa hälsningar,
Anders E. Johansson och Ulrika Lif

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnders Johansson
Kursansvarig