VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Nationalekonomi GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

I dessa märkliga tider hoppas jag att du känner dig motiverad inför distanskursen i nationalekonomi. Eftersom kursen inte har några fysiska träffar kommer den att genomföras i stort sett som planerat, men salstentamen kommer sannolikt att ersättas av en digital hemtentamen - definitivt besked kommer vid kursstart.

  • Kurskod: NA001G
  • Anmälningskod: L4941
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-06-06

Två dagar innan kursstart kan du registrera dig och få tillgång till kursrummet i lärplattformen Moodle. Där finns information om kursen, föreläsningsunderlag m.m.
Måndag 31/8 kl. 13-14 kommer det att hållas en välkomstföreläsning på Zoom där vi går igenom praktiska detaljer kring kursen. Läs gärna studieguiden på Moodle innan. Länk till Zoom-föreläsningen finns på Moodle.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Höstterminens 10 veckor börjar med mikroekonomisk teori som följs av en fördjupning inom ofullständig konkurrens och tillämpning inom internationell ekonomi. Under vårterminen läser vi makroekonomisk teori och ekonomisk politik i en öppen ekonomi.

Vi kommer att blanda egen läsning av materialet, förinspelade föreläsningar och uppföljande föreläsning/workshop ("live-material" kommer i viss mån att läggas ut på Moodle i efterhand). Vi erbjuder räknestugor med egen räkning och chans att ställa frågor till andra studenter och lärare. Under fördjupningen kommer ni också få analysera nationalekonomiska problemställningar ur fler perspektiv genom eget skrivande.

Kursen examineras genom digital skriftlig hemtentamen (troligen hemtenta, annars salstenta) och kurs-pm.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi inom lärarkollegiet önskar dig lycka till med dina studier i nationalekonomi!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLovisa Högberg
Kursansvarig