Omvårdnad AV, Avancerad medicinsk omvårdnad, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Omvårdnad AV, Avancerad medicinsk omvårdnad, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

  • Kurskod: OM131A
  • Anmälningskod: O7201
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

För att kunna genomföra kursen måste du ha tillgång till dator, internet, webkamera och headset.
Kursen startar den 31/8 med ett möte via zoom kl 10:00-11:00.
Då ges du möjlighet att ställa frågor samt får ytterligare information om kursen.
I kursplanen ser du vilken obligatorisk litteratur som ingår i kursen. Referenslitteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Detta är en distansutbildning som ges på dagtid där all undervisning och examination
kommer att ske digitalt.
Föreläsningarna i kursen är inspelade.
Gruppdiskussioner o.dyl. sker i zoom.
På kursplattformen Moodle kommer löpande information och instruktioner att ges i kursen.
Det är därför viktigt att du dagligen går in moodle för att alltid ha tillgång till den senaste informationen.
Kursen ges i fem olika block och innehåller ett antal obligatoriska examinationsseminarium. För tider se studiehandledning och schema.
Den 15/1 är det individuell skriftlig tentamen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLuan Alija
Kursansvarig