Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna lll, ämneslärare mot arbete i gymnasieskolan, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna lll, ämneslärare mot arbete i gymnasieskolan, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som kommer att arbeta i kursen som undervisande lärare ser fram emot att få möta er studenter i höst!

  • Kurskod: PE072A
  • Anmälningskod: T2761
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Kursen börjar v 36 med en kursintroduktion på tisdagen. Ni träffar då mig Linda Eriksson som är kursansvarig och Lars Sandin som i huvudsak ansvarar för moment I. Det är bra om ni till introduktionen har tagit del av kursplanen och studiehandledning samt ser till att ni har tillgång till litteratur för moment I. Studiehandledningen finner ni i Moodle efter att ni har registrerat er på kursen.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Kursen är uppdelad på två moment. Det första momentet om betyg och bedömning ges v 36-41. Lars Sandin kommer att vara huvudansvarig för det. Därefter läser ni en VFU-kursen om 10 veckor. Moment II som behandlar utvärdering och skolutveckling ges v 51-v 2. För det andra momentet kommer jag Linda Eriksson vara huvudansvarig.

Vecka 36 som är kursens första vecka kommer att genomföras via distans. Länkar till Zoom-rum finner ni i Moodle. Från vecka 37 hoppas vi att kunna ha undervisning på Campus vilket framgår av schemat. Ni får hålla er uppdaterade via Moodle samt Miun:s hemsida om det blir några ändrade förutsättningar som påverkar detta upplägg.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Har ni några frågor så tveka inte att höra av er till mig.
Ännu en gång, varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLinda Eriksson
Kursansvarig UVK III