Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II,
7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen ges i form av seminarier om kurslitteratur samt examination av kursen via Zoom. Samtliga kurstillfällen sker via Zoom den 31/8, 7/10 och 6/11. Utöver det kommer information även att distribueras via lärplattformen Moodle.

  • Kurskod: PE074A
  • Anmälningskod: T2781
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2020-11-08

Det är viktigt att du bekantar dig med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en- us/sections/201728913-Joining-Starting. Det är också viktigt att du har tillgång till ett headset eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal. Inför varje seminarietillfälle kommer du att få en inbjudan till Zoom som du accepterar genom att klicka på en webblänk.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5089Z9705vQQ7wZ1Q83Y04yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Träff 1 31/8 kl. 13.15-16.00
Lärare: Susanne och Maria

Kursstart via Zoom med kursintroduktion och presentation av lärare, studenter och kurs. Träffen kommer att innehålla ett introduktionsseminarium om perspektiv på ledarskap samt en kortare workshop för att planera kursens examination i dialog med deltagarna. Kursen examineras i form av ett paper. I en kortare workshop arbetas ett antal frågeställningar fram som täcker målen i kursplanen.

Lärplattformen Moodle kommer att användas för information, material och är även kursens primära plattform för kommunikation mellan studenter och mellan studenter och lärare. Moodle får du tillgång till i samband med att du registrerar dig på kursen.


Träff 2 7/10 kl. 13.15-16.00
Lärare: Susanne och Maria

Litteraturseminarium på kurslitteraturen via Zoom.
Kursen förutsätter att du har läst all kurslitteratur till den andra träffen den 7/10. Du förbereder genom att föra en trippellogg över varje text (finns på Moodle).

Träff 2 bygger på att du som deltagare tar aktivt ansvar att förbereda och planera för att leda detta litteraturseminarium. Din uppgift är att förbereda samtalsfrågor utifrån litteraturen med hjälp av en trippellogg. Två av deltagarna fungerar som ”chair” och leder de efterföljande diskussionerna under 45 x 2 minuter. Närmare instruktioner kommer att finnas på Moodle.

Inför internat 3 är uppgiften att skriva ett paper som lämnas in på Moodle senast den 31 oktober. Paperet ska innehålla 2500-2700 ord exkl. referenslista enligt APA.

Träff 3 6/11 kl. 13.15-16.00
Lärare: Susanne och Maria

Kursavslut med examination av kursen via Zoom. Kursen examineras genom era paper och traditionsenligt oppositionsförfarande. Mer information och underlag kommer att finnas på Moodle.

Kort utvärdering av kursens uppläggning och innehåll. Skriv en kort summering om vad du personligen har fått ut av kursen och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast den 25/11. Understryk gärna huruvida du fått något stöd av kurslitteratur, från virtuella träffar och kommentarer på dina inlämningsuppgifter. Berätta gärna om och i sådana fall vad du har lärt dig om ditt eget fall. Publicera din summering på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar från presstopp.

Vår ambition är att design på och innehåll i denna kurs kommer att leda till ett lärande om eget ledarskap och ökad medvetenhet om utveckling av pedagogisk verksamhet. Vi hoppas att kursens planerade innehåll i kombination med ditt eget paper ska både utmana och bilda dig inom ramen för aktuella teman.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Ännu en gång, varmt välkommen till kursen.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSusanne Sahlin
Med vänlig hälsning,
Susanne Sahlin och Maria Styf