Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som hälsar välkommen är Ulla Damber som är kursansvarig och lärare samt Catarina Arvidson som är lärare kursen. Kursens första träff är vecka 46. Mer exakt dag och tid kommer i schemat som finns en månad i förväg.

Till den första sammankomsten förbereder du en presentation av dig själv som professionsutövare, där du även beskriver dina förväntningar inför kursen.

  • Kurskod: PE075A
  • Anmälningskod: T2901
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-11-09 - 2021-01-17

Till den första sammankomsten förbereder du en presentation av dig själv som professionsutövare, där du även beskriver dina förväntningar inför kursen.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Träffarna sker digitalt i Zoom, som du blir inbjuden till via en länk vi sänder till dig. Innehållet i kursen
erbjuds främst via obligatoriska litteraturseminarier med diskussioner, gemensam reflektion och
praktikinriktade tillämpningsövningar vilka redovisas vid träffarna.

I lärplattformen Moodle håller vi kontakt mellan träffarna.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen

Ulla och Catarina

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatarina Arvidsson
Lärare i kursen