Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Oavsett om Du sökt och antagits till kursen inom ramen för magister- och masterprogrammen eller som fristående kurs - är ni alla varmt välkomna.

  • Kurskod: PE079A
  • Anmälningskod: T2941
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-11-09 - 2021-01-17

Kursen startar den 9 november och pågår fram till 17 januari. Den omfattar 200 timmar och ges på halvfart vilket innebär att du behöver ta höjd för 20 timmars studier per vecka.
Detaljerad information om uppgifter och träffar kommer du att erhålla i studiehandledningen som kommer att publiceras i kursens kursrum på Moodle inför kursstart.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/riqQo756X80ZZoQ08Q551qwZ6Q0Z5YQ7Y67v83YQ4y.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursstarten sker 9/11 kl. 13.30 -15.30 i videokonferens via Zoom, https://miun-se.zoom.us/j/7537329598, där du möter Catharina Höijer som är lärare på kursen.

Ansvar och eget arbete
Varje kursdeltagare har det fulla ansvaret för sina egna studier. Det är upp till var och en att satsa så mycket tid och arbete på studierna som hon eller han anser befogat. Dock är kursen planerad utifrån att en snittstudent behöver studera 20 timmar per vecka. Det är varje kursdeltagares ansvar att hålla de deadlines som är satta för olika aktiviteter och inlämningsuppgifter. Vi lärare ansvarar inför varje kursdeltagare att svara på kursrelaterade frågor. Alla frågor besvaras så snart som möjligt, inom två arbetsdagar (ej lördag, söndag, helgdag).

I samband med att du registrerar dej kommer du att tilldelas ett e-postkonto kopplat till ditt studentkonto. Det är till denna e-post som du kommer att få all information som vi lärare skickar ut via kursrummet i Moodle. Vill du koppla kontot till din privata mailadress gör du det manuellt via Studentportalen. Men det finns risk att din server sorterar meddelanden från oss som skräppost - så du behöver vara uppmärksam på din inkorg (om du väljer att vidarebefordra till din privata e-post) så att du inte missar något viktigt. Mer om detta finns på Miuns hemsida, Studentportalen och i Moodle.

Schemalagda träffar sker via videokonferensen Zoom. Det är viktigt att du bekantar dej med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697. Det är också viktigt att du har tillgång till stabil Internetuppkoppling ett headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon) eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal.

Uppgifter och tider för kursens olika läraktiviteter finner du i studiehandledningen. Lista över kurslitteratur finner du i kursplanen.

Kursen kan närmast beskrivas som en läskurs med inslag av färdighetsträning. Undervisning och studieformer syftar till att främja aktivt lärande och medansvar för att nå uppställda mål för kursen. Under kursen förekommer följande studieformer:
- Individuellt studiearbete
- Seminarier
- Handledning, individuellt och i grupp
- Skriftlig dokumentation och projektrapport

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier ska detta ovillkorligen meddelas till fakultetsadministratören och kursansvarig. Studieuppehåll är endast möjligt för dej som är antagen till program, se mer om reglerna och ansökan i Studentportalen. På institutionen tillämpar vi passivt studieavbrott (gäller endast fristående kurs). Det betyder att om du inte visat någon aktivitet (det vill säga utfört eller deltagit i någon läraktivitet) under de första tre veckorna på kursen kommer du automatiskt att avregistreras från kursen. Du kommer att få ett meddelande om detta blir aktuellt.

Om du har frågor som gäller kursen som helhet eller de olika momenten som ingår i kursen vänder du dej till kursansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen eller studierektor. mail: förnamn.efternamn@miun.se

Kursansvarig: Catharina Höijer
Lärare: Ulla Damber
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren
Studierektor: Marie Frykland

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi vill än en gång hälsa dig varmt välkommen och hoppas att vi kommer få en givande tid tillsammans!

Sofia Eriksson-Bergström, lektor/docent i pedagogik
Catharina Höijer, lektor/fil dr i pedagogik

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer
Catharina Höijer

Kursansvarig