Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Undervisande lärare är Christina Widmark Saari

  • Kurskod: PE187G
  • Anmälningskod: T2651
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Kursen startar vecka 36, med två inläsningsveckor som sedan följs av fem onlineseminarier som sträcker sig över hela terminen, dessa seminarier ligger utanför ordinarie arbetstid för att alla ska kunna delta, under seminarierna bearbetas innehållet i kursen och därför är seminarierna centrala för att du som student ska bearbeta innehållet i kursen inför själva slutexaminationen.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

I både studiehandledningen och i kursrummet finns en schemastruktur att följa, kursen går på kvartsfart och in upplägget ingår också att du ska göra en fältstudieuppgift.

Under inläsningsveckorna (samtlig litteratur bearbetas löpande över hela terminen), översiktsläser du litteraturen för kursen, så att du blir lite insatt i kursen innehåll. Hinner du kan du fördjupa dig mer i boken "Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund" av Jonas Stier, Bim Riddersporre.

Innehåll
- Interkulturellt förhållningssätt
- Språkliga landskap
- Språkutvecklande arbetssätt
- Språkliga resurser
- Tänkande & språk

Obligatorisk litteratur i kursen är:

Författare/red: Ann Farrell, Ingrid Pramling Samuelsson
Titel: Mångfald i tidiga åldrar – Interkulturellt lärande
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2018
Kommentar: ISBN: 9789144120393, 192 s.

Författare/red: Jonas Stier, Bim Riddersporre
Titel: Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund
Förlag: Natur Kultur Akademisk
Upplaga: 2019
Kommentar: ISBN: 9789127822726, 160 s.
Författare/red: Liv Gjems

Titel: Förskolans arbete med tidig littracitet - På barns villkor
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2018
Kommentar: ISBN: 9789144118277, 192 s.
Författare/red: Mahroo Khousravi

Titel: Flerspråkighet - Alla barn, alla språk, alla dagar
Förlag: Natur Kultur Läromedel
Upplaga: 2017, Förskoleserien
Kommentar: ISBN: 9789127446809, 88 s.

Författare/red: Ofelia Garcia, Li Wei, Carla Jonsson
Titel: Translangaging i Flerspråkighet som resurs i lärandet
Förlag: Natur Kultur Akademisk
Upplaga: 2018
Kommentar: ISBN: 9789127818729, 215 s.

Författare/red: Pirjo Lahdenperä, Mia Heikkilä, Kerstin Johannson, Anne Lillvist, Boglárka Straszer, Marja-Terttu Tryggvason, Gun-Marie Wetso, Eva Ärlemalm-Hagsér
Titel: Den interkulturella förskolan -Mål och arbetssätt
Förlag: Liber
Upplaga: 2018
Kommentar: ISBN: 9789147127696, 141 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChristina Widmark-Saari
Kursansvarig