Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Undervisande lärare i kursen är Christina Widmark Saari, Marianne Flykt Hahlin & Anders Lindqvist

  • Kurskod: PE205G
  • Anmälningskod: T2581
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-06-06

Välkommen till delmoment 1 "Utbildning och ledarskap i arbetslivet". Kursen har samma struktur i alla fyra delmoment, vilket är som följer; tre obligatoriska seminarier (några tider finns att välja bland, t.ex. efter arbetstid) och sedan en examinerande uppgift.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Kursen består av fyra moment med följande innehåll och omfattning:

Moment 1: Utbildning och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp
- I detta moment ingår olika teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap, samt några genusteoretiska perspektiv på lärande i arbetslivet. I momentet ingår även att behandla hur kompetens, kompetensutveckling och lärande kan gestaltas i arbetslivet.

Moment 2: Introduktion till pedagogikämnet - Fostran, undervisning och lärande, 7,5 hp
- I detta moment ingår olika teoretiska perspektiv på fostran som process i relation till familj och samhälle. Därtill behandlas även teoretiska perspektiv på undervisning och lärande som individuella och kollektiva processer i familj och samhälle.

Moment 3: Pedagogik och samhälle, 7,5 hp
- I detta moment ingår hur relationen mellan utbildning och samhällsförändring i ett svenskt sammanhang kan förstås. Dessutom belyses hur relationer mellan å ena sidan utbildning och å den andra sidan klass, kön, etnicitet under de senaste århundradena uppstått, vidmakthålles och förändras.

Moment 4: Vuxenpedagogik, 7,5 hp
- I detta moment ingår olika teoretiska perspektiv på vuxnas lärande och kompetensutveckling i olika delar av utbildningssystemet.

DELMOMENT 1
Momentet innehåller tre obligatoriska seminarier och en examination.

Delmomentet börjar med två inläsningsveckor, där du fokuserar på följande tre böcker. Du kan även, om du hinner, bekanta dig med Helms Jörgensen och Kock.

Författare/red: Hällsten, Freddy, & Tengblad, Stefan (Red.)
Titel: Medarbetarskap i praktiken
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2006
Kommentar: Valda delar; ca. 150 s.

Författare/red: Pommer-Nilsson, Peter
Titel: En introduktion till Pedagogik i arbetslivet: Begrepp - Historik - Nutid
Förlag: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Upplaga: 2003
:http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:153100
Kommentar: Pedagogiska rapporter nr 72; 80 s.

Författare/red: Wahl, Anna, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia, & Linghag, Sophie
Titel: Det ordnar sig: Teorier om organisation och kön
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2011 (2:a uppl.)
Kommentar: 283 s.

OBLIGATORISK LITTERATUR DELMOMENT 1
Moment 1
Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent: Om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2018 (3:e uppl.)
Kommentar: 174 s. Används för att utveckla ditt akademiska skrivande.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Förlag: Gleerups
Upplaga: 2014
Kommentar: 119 s. Används för att utveckla ditt akademiska skrivande.

Författare: Brown, Philip, & Lauder Hugh
Artikeltitel: Globalisation, knowledge and the myth of the magnet economy
År/Volym/nr/sidor: Globalisation, Societies and Education
Tidskrift: 2006/4/1/25-57
Kommentar: 32 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
Kommentar: 112 s. Används för att utveckla ditt akademiska skrivande.

Författare/red: Grubb, W. Norton, & Lazerson, Martin
Titel: The globalization of rethoric and practice: The education gospel and vocationalism. I Lauder, Hugh, Brown, Phillip, Dillabough Jo-Ann, & Halsey A. H. (Red.), Education, Globalization & Social Change
Förlag: Oxford University Press
Upplaga: 2006
Kommentar: 12 s.

Författare/red: Helms Jörgensen, Christian
Titel: Utbildningsplanering: Samspel mellan utbildning och arbete
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2006
Kommentar: 341 s.

Författare/red: Hällsten, Freddy, & Tengblad, Stefan (Red.)
Titel: Medarbetarskap i praktiken
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2006
Kommentar: Valda delar; ca. 150 s.

Författare/red: Kock, Henrik (Red.)
Titel: Arbetsplatslärande - att leda och organisera kompetensutveckling
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2010
Kommentar: 208 s.

Författare/red: Pommer-Nilsson, Peter
Titel: En introduktion till Pedagogik i arbetslivet: Begrepp - Historik - Nutid
Förlag: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Upplaga: 2003
: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:153100
Kommentar: Pedagogiska rapporter nr 72; 80 s.

Författare: Robertson, Susan. L., Banal, Xavier., & Dale, Roger
Artikeltitel: GATS and the education service industry: The politics of scale and global reterritorialization
År/Volym/nr/sidor: Comparative Education Review
Tidskrift: 2002/46/4/472-495
Kommentar: 24 s.

Författare/red: Schultz, Duane, & Schultz, Sydney Ellen
Titel: Psychology and work today: Pearson new international edition
Förlag: Pearson
Upplaga: 2013 (10:e uppl.)
Kommentar: Totalt 57 s.; kapitel 8 & 9

Författare/red: Wahl, Anna, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia, & Linghag, Sophie
Titel: Det ordnar sig: Teorier om organisation och kön
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2011 (2:a uppl.)
Kommentar: 283 s.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChristina Widmark-Saari
Kursansvarig