Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Undervisande lärare i kursen är Christina Widmark Saari, Anders Lindqvist & Ida Johansson.

  • Kurskod: PE206G
  • Anmälningskod: T2591
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-06-06

Kursen startar med delmomentet "Pedagogik som vetenskap" som innehåller tre obligatoriska seminarier samt en examinationsuppgift, en struktur som följer kursens samtliga delmoment. Kursen startar med två inläsningsveckor där du läser "Introduktion till forskningsmetodik", "Pedagogik som vetenskap: En inbjudan" och "Vetenskapsteori för nybörjare" i första hand.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Kursen består av fyra moment med följande innehåll och omfattning:

Moment 1: Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp
- De olika principiella stegen i en forskningsprocess ingår liksom olika sätt att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i pedagogisk forskning.

Moment 2: Bedömning, rekrytering och urval, 7,5 hp
- I detta moment ingår olika tillämpningar i beteendevetenskapliga mätningar vid utvärdering av pedagogiska processer som rekrytering och urval. Kunskapsteori härför liksom konstruktion av mätinstrument som test, enkät och intervju ingår.

Moment 3: Styrning och utvärdering, 7,5 hp
- I detta moment ingår att utifrån pedagogisk teori genomföra behovs- och målanalyser som grund för styrning och utvärdering av utbildning och undervisning.

Moment 4: Teknikstött lärande i arbetslivet, 7,5 hp
I detta moment ingår olika teorier och modeller om teknikstött lärande och hur dessa kan implementeras i arbetslivsrelaterade lärprocesser.

DELMOMENT 1

Obligatorisk litteratur

Författare/red: Agnafors, Marcus & Levinsson, Magnus
Titel: Att tänka uppsats: Det vetenskapliga arbetets grundstruktur
Förlag: Gleerups
Upplaga: 2019
Kommentar: 104 s.

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent: Om att utveckla sitt akademiska skrivande
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2018 (3:e uppl.)
Kommentar: 174 s. Används för att utveckla ditt akademiska skrivande.

Författare/red: Bell, Judith, & Waters, Stephen
Titel: Introduktion till forskningsmetodik
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2016 (5:e uppl.)
Kommentar: 311 s.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Förlag: Gleerups
Upplaga: 2014
Kommentar: 119 s. Används för att utveckla ditt akademiska skrivande.

Författare/red: Borg, Elisabeth, & Westerlund, Joakim
Titel: Statistik för beteendevetare
Förlag: Liber
Upplaga: 2012 (3:e uppl.)
Kommentar: Totalt 268 s.; kapitel 1-9 & 15

Författare/red: Bryman, Alan
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Förlag: Liber
Upplaga: 2018
Kommentar: 877 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande: Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
Kommentar: 112 s. Används för att utveckla ditt akademiska skrivande.

Författare/red: Nilsson Sjöberg, Mattias (Red.)
Titel: Pedagogik som vetenskap: En inbjudan
Förlag: Gleerup
Upplaga: 2018
Kommentar: 200 s.

Författare/red: Thurén, Torsten
Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
Förlag: Liber
Upplaga: 2007 (2:a uppl.)
Kommentar: 184 s.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChristina Widmark-Saari
Kursansvarig