Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Christina Widmark Saari och Susanna Olsson är de lärare som undervisar i kursen.

  • Kurskod: PE208G
  • Anmälningskod: T2791
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Kursen börjar v. 36 med två inläsningsveckor därefter ges tre obligatoriska seminarier/delmoment som avslutas med en examinerande uppgift som bygger på innehållet som bearbetats under seminarierna. I studiehandledningen och i moodle syns schemastrukturen över kursens innehåll.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Kursen består av kurslitteratur, föreläsningar och examinationer samt tre obligatoriska zoom-träffar på webben/delmoment. Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp tillsammans med andra studenter. I delmoment 1 finns ett ökat fokus på förskolan och delmoment 2 på grundskolan, utifrån ett ideologiskt synsätt på läsande och skrivande möter barn skriftspråkliga aktiviteter långt innan barnet börjar grundskolan.

Under inläsningsveckorna översiktsläser du alla litteratur för delmoment 1 och fokuserar sedan mer på läroplanen för förskolan och Fast bok "Att läsa och skriva i förskolan".

Kursen består av två delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Språkutveckling och språklig medvetenhet, 7,5 hp
I detta moment ingår kunskaper angående språkliga funktioner,
språkutvecklingsteorier, språklig medvetenhet och tidig lässtimulans.

Delmoment 2: Att erövra skriftspråket, 7,5 hp
I detta moment ingår kunskaper och färdigheter angående läs- och
skrivutveckling, läsförståelse, läsinlärningsmetoder samt kartläggning av barns
och elevers skrivutveckling.

Obligatorisk kurslitteratur

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Förlag: Gleerups, Malmö
Upplaga: 2014 (2:a uppl.)
Kommentar: ISBN: 978-91-40-68825-5 122 s. Används för att utveckla ditt akademiska skrivande.

Författare/red: Erikson, Martin, G
Titel: Referera reflekterande
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Upplaga: 2015
Kommentar: ISBN: 978-91-44-06887-9 112 s. Används för att utveckla ditt akademiska skrivande.

Författare/red: Utbildningsdepartementet
Titel: Läroplan för förskolan
Förlag: Skolverket
Upplaga: Reviderad 2019
: www.skolverket.se
Kommentar: 20 s.

Författare/red: Utbildningsdepartementet
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Förlag: Skolverket
Upplaga: 2018
: www.skolverket.se/
Kommentar: 299 s.

Moment 1
Författare/red: Axelsson, Monica, Jönsson, Karin (redaktör)
Titel: Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 91-47-09378-1 296 s.¨

Författare/red: Elbro, Carsten, Eriksson Jessica, Fridolfsson, Inger, Frylmark, Astrid & Grönvall Fransson, Camilla
Titel: Lära barn läsa
Förlag: Legilexi Stiftelse
Upplaga: 2018
Kommentar: ISBN: 9789198426434 230 Finns att ladda ner gratis på följande länk: https://www.legilexi.org/e-bok/

Författare/red: Fast, Carina
Titel: Att läsa och skriva i förskolan
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Upplaga: 2011
Kommentar: ISBN: 978-91-44-06859-6 272 s.

Moment 2

Författare/red: Damber, Ulla & Bergöö, Kerstin
Titel: Kritiskt textarbete med flerspråkiga elever
Förlag: Skolverket
Upplaga: 2017
: https://larportalen.skolverket.se
Kommentar: 16 s.

Författare/red: Gibbons, Pauline
Titel: Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
Förlag: Hallgren & Fallgren, Uppsala
Upplaga: 2013
Kommentar: ISBN: 9789173828666 230 s.

Författare/red: Liberg, Caroline
Titel: Elevers läs- och skrivutveckling. En teoretisk bakgrund av Caroline Liberg. (Utveckla din bedömarkompetens.)
Förlag: Skolverket
Upplaga: 2010
: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2361
Kommentar: 28 s

Författare/red: Lindström Lars, Lindberg Viveca, Pettersson Astrid
Titel: Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
Förlag: Stockholms universitetsförlag
Upplaga: 2013
Kommentar: ISBN: 9789176566756 270 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
Förlag: Skolverket, Stockholm
Upplaga: 2016
: www.skolverket.se

Författare/red: Tjernberg, Catarina
Titel: Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
Förlag: Liber
Upplaga: 2018
Kommentar: ISBN: 9789147124992 198 s.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChristina Widmark-Saari
Kursansvarig