Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi vill som kursansvariga hälsa dig varmt välkommen till den första kursen i Grundlärarprogrammet och avdelningen för Utbildningsvetenskap.

  • Kurskod: PE212G
  • Anmälningskod: T2103
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2020-11-08

Kursintroduktionen sker vecka 36, måndagen 31 augusti 2020 kl. 10.00 , vi ser fram mot att träffa dig då! Vid kursintroduktionen kommer vi gå igenom kursens upplägg och innehåll. De övriga campusförlagda veckorna är 40 och 45. Under vecka 45 startar även nästkommande kurs i Svenska.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

UVK I består av två teman Skolan i samhället och Praktiken i skolan. Den första veckan kommer ni bland annat få ta del av föreläsningar kring Läroplansteori och Demokrati & Värdegrund. Inför dessa är det bra om ni har läst de inledande delarna i Läroplanen (Lgr 11) om Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer. Vi rekommenderar även att ni tar del av Lindes bok.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vad gäller litteratur i övrigt är det bra att bekanta er med litteraturen i kursen. Vi rekommenderar att ni har tillgång till antologi av Lundgren, Säljö & Liberg. Vi ger tips om litteratur och inläsning för att underlätta era studier i starten av kursen.
Än en gång varmt välkommen till Mittuniversitetet, Sundsvall i september.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSara Dahlqvist
Med vänlig hälsning
kursansvariga
Sara Dahlqvist
Charlotta Collén