Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna l, ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna l, ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Hej!
Välkomna till UVK I. Vi heter Anders Lindqvist och Lars Sandin. Vi kommer att dela på kursansvaret för UVK I på ämneslärarprogrammet under höstterminen.

  • Kurskod: PE225G
  • Anmälningskod: T2143
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Kursen startar måndagen den 31/8 kl. 10.15. Vi har i enlighet med direktiven från universitetsledningen om coronaanpassad campusundervisning planerat att låta undervisningen under den första kursveckan (v. 36) ske via Zoom. Länkar till lärarnas mötesrum kommer att finnas i kursrummet i Moodle. Från och med vecka 37 kommer undervisningen att ske på campus om inte läget förändras.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen består av tre moment om vardera 7,5 hp. Det första momentet pågår under veckorna 36-40 och det andra under veckorna 41-45. Därefter går du ut på verksamhetsförlagd utbildning under veckorna 46-50 (obs: VFU:n utgör en särskild kurs). Det tredje momentet i UVK I pågår under veckorna 51-02.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram emot att få träffa dig i höst och hoppas på ett gott samarbete under kursen.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnders Lindqvist
Anders Lindqvist, kursansvarig (anders.linqvist@miun.se)

Lars Sandin, kursansvarig (lars.sandin@miun.se)