Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som är kursansvariga i kursens olika delmoment är:
Delmoment 1. Förskolepedagogik II, Tal, läs-och skrivutveckling 7,5 hp - Christina Widmark Saari
Delmoment 2. Förskolepedagogik II, Barnlitteratur 7, 5 hp - Eva Nordlinder
Delmoment 3. Utbildningsvetenskaplig kärna II, 15 hp - Sibylle Menzel-Kühne & Marie Lundgren

  • Kurskod: PE232G
  • Anmälningskod: T2173
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Innan v. 36 förväntas du ha bekantat dig med kursrummet i Moodle och läst studiehandledningen som ligger i Moodle samt att du införskaffat litteraturen för delmoment 1. Elbros bok finns att ladda ner gratis som pdf. fil från följande länk: https://www.legilexi.org/e-bok/ Under delmoment 1 får ni information om delmoment 2 och under delmoment 2 kommer information om delmoment 3.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Delmoment 1 & 2 kommer att gå 100% DISTANS, UTAN FYSISKA TRÄFFAR PÅ CAMPUS.
Momentet 1 behandlar förskolebarns tal-, läs och skrivutveckling samt förutsättningar för dessa jämte kommunikation och samspel. I momentet behandlas vikten av en språkstimulerande miljö och lekens betydelse. Vidare behandlas flerspråkighet och betydelsen av att tillvarata barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera barns lärande och utveckling.

Delmomentet 1 examineras dels med en dugga i moodle, där 100 % rätt krävs av dig som student för att få göra den examinerande skrivuppgiften som är en hemtentamina. Duggan som är självrättande kan du göra så många gånger du behöver tills du uppnår godkänt resultat, i examinationen ingår också två seminarier.

Vi har också två examinerande seminarier under vecka 9 som är "obligatoriska".

Delmoment 1 kan upplevas som krävande, men om du deltar i de läraktiviteter som vi erbjuder inom ramen för kursen, är du väl förberedd för att klara av delmomentets tre olika examinerande moment i form av dugga och hemtentamen samt seminarierna vecka 9.

LITTERATUR FÖR DELMOMENT 1
Bygga broar öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Read-alouds in preschool - A matter of discipline?
Kommunikation i förskolan: förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap
Lära barn läsa
Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma
Flerspråkighet: alla barn alla språk, alla dagar!
Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
Lgr11
Lpfö

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varma hälsningar lärarna i kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChristina Widmark-Saari
Kursansvarig