Pedagogik GR (B), Förskolepedagogik V, verksamhetsförlagd utbildning III samt utbildningsvetenskaplig kärna III, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (B), Förskolepedagogik V, verksamhetsförlagd utbildning III samt utbildningsvetenskaplig kärna III, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

  • Kurskod: PE235G
  • Anmälningskod: T2193
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Kursen är uppdelad i tre delmoment (7,5, 7,5 och 15 hp) och startar vecka 36 med Musik och rytm i förskolan. Det momentet avslutas vecka 40. Vfu III pågår mellan vecka 41 och 45. Vecka 46 startar UVK III och pågår till och med vecka 2. Vecka 37 och vecka 40 är campusförlagda.

Delmoment 3, UVK III (vecka 46, 50 och 2) kan komma att genomföras via distans och Zoom.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X5057w1503vQQ1YZY5Q8Y03y6Z67Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen startar vecka 36 med kursintroduktion måndag 10.15 i Zoom. Se schema för övriga Zoom- pass under veckan. Den första veckan är inläsningsvecka av litteraturen i moment 1.

Som förberedelse inför delmoment I ska ni också skapa varsin figur i valfritt material. Utgångspunkten för figuren kan vara olika sånger och ramsor.

Zoomundervisning sker även de veckor som ej är campusförlagda

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång varmt välkomna

Catarina Arvidson, kursansvarig, Sibylle M Ku¨hne, ansvarig för delmoment 1 och 2 och Maria Mattsson ansvarig för delmoment 3.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatarina Arvidsson
Kursansvarig