Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vad roligt att Du har valt att läsa denna mycket intressanta och populära kurs. Kursansvarig och lärare för aktuell kurs är Ingela Eng.

  • Kurskod: PS107G
  • Anmälningskod: P4651
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-11-09 - 2021-01-17

Kursen startar den 9/11 och tre dagar före kursstart får Du tillgång till ditt kursrum i Moodle. I kursrummet finns t.ex. studiehandledning, inspelade föreläsningar och information om de examinerande momenten.
Vid problem med åtkomst till kursrummet, vänligen kontakta omgående IT helpdesk på: helpdesk@miun.se

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

I kursen Organisationspsykologi Effektiva organisationer så betonas organisationsförändring ur ett psykologiskt perspektiv. Kursen går igenom teorier för organisationsförändring, samt analyserar konsekvenser för individen vid förändringsarbete. Kursen har arbetslivsanknytning så under kursen ges en teoretisk genomgång samt möjligheten att analysera en organisation i praktiken genom kontakt med en reell organisation.


Då aktuell kurs benämns IT-distans är den helt distansbaserad, vilket innebär att det inte förekommer några fysiska träffar vid Campus i Östersund, vi har även valt att inte ha några obligatoriska webb-seminarier eller salstentamen på aktuell kurs. Examinationsformerna är skriftliga hemuppgifter samt ett online-prov. Kursupplägget tillåter studier på allt från dagtid, kvällar, vardagar och/eller helger.

Då det ibland kan ta tid att få tillgång till aktuell kurslitteratur rekommenderas Du att beställa denna i god tid före kursstart. Se kursplanen för aktuell kurslitteratur.

I samband med registrering på kursen får du tillgång till kursrummet i Moodle, registrera dig bara om du avsett att läsa kursen. Om du registrerat dig på kursen men inte avser läsa klart den så avregistrera dig från kursen inom tre veckor för att någon från reservlistan erbjuds din plats. Kontakta expeditionen för avregistrering.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen till denna intressanta kurs som ges vid avdelningen för Psykologi och socialt arbete (PSO)
Med vänlig hälsning Ingela Eng

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet



Fanny Lundgren
Ingela Eng, Universitetsadjunkt och kursansvarig.