VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Religionsvetenskap GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi är glada att du har valt att studera världens religioner hos oss! I nuläget ger vi kurser från A- till magisternivå, men siktet är inställt på att starta forskarutbildnings-nivån i framtiden. Vi strävar efter att du ska stimuleras genom dina studier oavsett hur erfaren du är. Hoppas att du kommer att trivas!

  • Kurskod: RK011G
  • Anmälningskod: M3501
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

På grund av restriktioner kring covid19-pandemin kommer åtminstone kursens första del att ges som distanskurs. Du kommer då inte att ha schemalagda tillfällen på campus utan deltar istället via internet.
Introduktionsmöte hålls i webbaserat mötesrum (ZOOM) under kursens första dag. Se schema.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/riqQ7751X20Z0QQ0Z65g8YoZ66016Y79Z09vQY6Q5yo8Q5q5.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursinformation för covid19-anpassad kurs.
Samtliga föreläsningar har spelats in och tillhandahålls i mp3- eller videoformat. När universitetsledningen häver de restriktioner som upprättats på grund av covid19 återgår kursen till normalt format, dvs campusundervisning.

På lärplattformen Moodle hittar du allt du behöver för att gå kursen. Här lägger vi ut föreläsningar, dokument och annat kursmaterial. Via Moodle skickar vi meddelanden till din MIUN-mejladress så det är viktigt att du använder Moodle. Du skickar också frågor till lärarna via lärplattformen samt tar del av våra nyhetsmeddelanden. Moodle når du via studentportalen. Det är således mycket viktigt att du kontinuerligt går in på Moodle för att ta del av nytillkommen information under kursens gång.

Examinationer
Delkurserna examineras genom duggor. En dugga är en examinerande uppgift som inte har någon egen provkod i Ladok. Detta betyder att samtliga duggor, dvs examinerande uppgifter, inom en delkurs måste vara avklarade för att betyg på delkursen ska kunna ges.
Duggorna inom delkurserna är vanligen av två slag;

• Quiz på Moodle med frågor som mäter faktakunskaper, förståelse av religionsvetenskapliga begrepp, perspektiv och metoder. Dessa quiz är att likna vid webb-baserade salstentor och utförs på ett visst datum och mellan vissa klockslag.
• Skriftliga inlämningar, PM, som är av redovisande och utredande karaktär. Dessa inlämningsuppgifter arbetar du självständigt med under ca en arbetsveckas tid och lämnar in senast ett visst datum och klockslag.

Seminarier
För dig som har valt distanskursen (eller som på grund av covid19 läser delar av kursen på distans) använder vi ett system som heter ZOOM för seminarier. Länken till lärarnas virtuella rum där finner du också i Moodle. I ZOOM-rummen kan man samtala om man har ett headset med mikrofon och hörlurar. Det är särskilt viktigt med hörlurar, eftersom ljudet från seminariet annars ”ekar” när din mikrofon är påkopplad. Det är också trevligt med webbkamera, men inte ett krav för att få delta i seminarierna.

Läser du helfart (100%) så innebär det att vi förväntar oss att du har möjlighet att delta dagtid och att du kan lägga 40 timmar i veckan på dina studier.

Det är mycket viktigt att du införskaffar kurslitteraturen i god tid till kursstart. Kurslitteraturen hittar du i kursplanen som finns i länken i början av detta brev.
Kurslitteraturen till delkurs 1 återfinns dock på Moodle. Den behöver du således inte köpa eller låna.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetPierre Wiktorin
Pierre Wiktorin
kursansvarig
(pierre.wiktorin@miun.se)

Anna-Pya Sjödin
studierektor
(studierektor.religionsvetenskap@miun.se)