VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Statsvetenskap GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Jag heter Sofie Blombäck och är kursansvarig för A-kursen och en av två ansvariga för Samhällsvetarprogrammet

2020 är ju ett år då mycket inte är som vanligt, på grund av den pandemi som råder. Detta gäller även universitetsstudier. I detta välkomstbrev ska jag därför berätta om hur vi hoppas att det blir, men också om hur det blir om vi måste ändra våra planer.

Uppdaterad med ny info 19/8

  • Kurskod: SK001G
  • Anmälningskod: M3021
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Kursen kommer att genomföras på Campus. Första föreläsningen ges i Sundsvall 2 september. Du hittar exakt tid och plats i schemat.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri10166150000YQQ48Z6556007y9Y3787gQ7g3X9Y65ZQ5.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Kursen består av fem moment:
1. Introduktion till statsvetenskap och politisk teori (7,5 hp).
2. Politik och förvaltning (6 hp)
3. Jämförande politik (6 hp)
4. Metod (3 hp)
5. Internationell politik (7,5 hp)

Varje moment har en egen sida i vår lärplattform Moodle, som sköts av den lärare som ansvarar för den delen av kursen. Första momentet håller en lärare som heter Håkan Gunneriusson i, och på det andra momentet är det jag som är ansvarig lärare.

I kursplanen hittar du en lista över den obligatoriska litteraturen. Den är också indelad efter de olika momenten, så se till att ha tillgång till litteraturen för moment 1 när kursen börjar.

Varje moment består av ett antal föreläsningar, som är ett komplement till litteraturen. Examination sker genom att delta på seminarier, skriva inlämningsuppgifter och att skriva tentor.

Mittuniversitetet planerar att genomföra vissa utbildningar på campus i höst, och denna kurs är en av dem. Givetvis är detta under förutsättning att rekommendationerna kring Corona-läget gör det möjligt. Vi är bokade i stora salar, så att vi kan hålla avstånd, och vi uppmanar alla att tänka på att hålla avstånd i korridorerna och på andra ytor också.

I dagsläget finns lokaler bokade för alla föreläsningar de två första momenten, och utgångspunkten är att undervisningen kommer att ske på campus. Om vi märker att detta av någon anledning inte fungerar bra kan det eventuellt bli aktuellt att ersätta eller komplettera vissa föreläsningar med ett digitalt alternativ. Lärarna på varje moment kommer att uppdatera er om eventuella förändringar. Vi hoppas att ni har förståelse för att "Corona-anpassad campusundervisning" är nytt för oss alla, och att vi därför kan behöva göra anpassningar när vi ser hur det fungerar i praktiken.

Om rekommendationerna ändras så att vi inte alls kan samlas på campus kommer föreläsningarna att antingen ersättas med inspelade filmer eller genomföras digitalt. Även examinationsformerna kommer i så fall att anpassas så att ni kan genomföra dem hemifrån. I så fall kommer vi att presentera hur det blir inför varje moment.

Lärplattformen Moodle är den främsta kanal som vi använder för att kommunicera med er studenter under kursens gång, oavsett om den genomförs online eller på campus. Om vi kommer att behöva hålla vissa moment online kommer vi även att använda verktyget Zoom. Du får tillgång till såväl Moodle som Zoom när du registrerat dig på kursen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkomna till Sundsvall!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSofie Blombäck
Kursansvarig