VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Denna kurs går helt på IT-distans så vi har inga fysiska träffar. Kursen går på halvfart vilket innebär att ni läser delkurs 1 och 2 under höstterminen, och delkurs 3 och 4 på vårterminen. Att läsa på halvfart innebär c:a 20 timmars studier per vecka, och mycket av tiden går åt till att läsa litteraturen och skriva olika typer av uppgifter på kursplattformen.

  • Kurskod: SO092G
  • Anmälningskod: M7121
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-06-06

Kursen börjar vecka 36 och kursplattformen på Moodle blir synlig först några dagar innan dess. Inför kursstarten bör ni skaffa all litteratur inför delkurs 1 (de finns listade i kursplanen). Det är tre böcker, Månson, Lindgren och Johansson & Lalander, samt ett par artiklar. Artiklarna kommer att presenteras på kurssidan och finnas tillgängliga för nedladdning via Mittuniversitetets bibliotek.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri10166150000YQQ48Z6596007y3Y3127gQ7g3X9Y65ZQ5.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri10166150000YQQ48Z6596007y3Y3127gQ7g3X9Y65ZQ5.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursen är uppdelad på fyra olika moment.
Lasse Reinikainen är kursansvarig och kan svara på frågor gällande hela 30 hp-kursen.

När kursen väl har startat kan ni ställa frågor kring specifika moment direkt till den lärare som ansvarar för vardera moment. Dessa lärare presenteras i den studieguide som kommer att finnas på kurssidan vid kursstart.

Moment 1 (Sociologisk Introduktion) går igenom sociologins grunder och introducerar teorier på både övergripande samhällsnivå och på individ- och gruppnivå.

Moment 2 (Kvalitativ metod) behandlar metod både teoretiskt och praktiskt.

Moment 3 (Sociologins klassiker) ger en fördjupning i teorier som introduceras redan på moment 1, men här läser vi också utdrag ur originaltexter av t. ex. Marx, Weber och Durkheim.

Moment 4 (Klass, kön och etnicitet) är det avslutande momentet på A-nivå och där behandlas centrala sociala kategoriseringar som bildar grund både för våra identiteter, likväl som för samhälleliga strukturer. Examination sker genom olika former av obligatoriska diskussions- och inlämningsuppgifter samt hemtentor.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Denna kurs syftar till att ge goda kunskaper om både strukturer och kulturer i samhället, vilket möjliggör djupare analyser av de sociala processer som påverkar människor villkor. Välkomna till en spännande och utvecklande kurs!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLasse Reinikainen
Kursansvarig