VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

På grund av situationen med Covid-19 så kommer hela A-kursen ske helt på distans via lärplattformen Moodle. Där kommer allt material för studierna att finnas. De lärare ni kommer att möta på första momentet är Lasse Reinikainen och Beatrice Onn. Lasse är också ansvarig för hela A-kursen så om ni har frågor kring höstens olika moment så kan ni vända er till honom.

  • Kurskod: SO098G
  • Anmälningskod: M2133
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Tänk på att införskaffa litteraturen i god tid innan kursstart, detta gäller också inför de olika delmomenten på kursen. När det gäller första momentet så börjar vi med böckerna Båten i parken (Månson), Sociologi 2.0 (Lindgren) och Vardagslivets socialpsykologi (Johansson & Lalander). Övriga texter (artiklar) för momentet finns tillgängliga via lärplattformen.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri10166050000YQQ48Z6586007y6Y3637gQ7g3X9Y65ZQ5.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

När kursen börjar kommer ni få en studieguide för hela terminen där ni får mer specifik information om kursens olika moment. Eftersom hela terminen går helt på distans så kommer en hel del innehåll finnas tillgängligt från början på Moodle. Vi kommer dock strukturera upp kursen med lite olika teman under olika veckor. Ni kommer att tydligt se den strukturen på Moodle. Föreläsningar kommer att ske både via inspelade föreläsningar och obligatoriska Zoom-tillfällen då vi möts live. Det kommer att vara ett sådant tillfälle första dagen på kursen (Måndagen 31/8 kl. 13 - 16). Därefter kommer vi erbjuda flera tillfällen att träffas via Zoom, vid seminarier och liknande. Information om detta kommer att finnas på Moodle när kursen öppnar. Sedan, när ni hunnit se över kurssidan, studieguiden och introduktionerna så får ni möjlighet att ställa frågor till lärarna vid det vi kallar 'office hours'. Det är tillfällen när lärarna finns tillgängliga för frågor och funderingar. Nu följer lite övergripande information om kursens olika delar:

Kursen är uppdelad på fyra olika moment. Moment 1 (Sociologisk Introduktion) går igenom sociologins grunder och introducerar teorier på både övergripande samhällsnivå och på individ- och gruppnivå. Moment 2 (Klass, kön och etnicitet) behandlar centrala sociala kategoriseringar vilka bildar grund både för våra identiteter likväl som samhälleliga strukturer.Moment 3 (Kvalitativ metod) behandlar metod såväl teoretiskt som praktiskt. Moment 4 (Sociologins klassiker) är det avslutande momentet på A-nivå och ger en fördjupning i teorier som introduceras redan på moment 1, men här fokuserar vi på originaltexter av några klassiska sociologer. I alla moment används olika typer av uppgifter, både individuella och i tillfälliga grupper, eftersom en viktig del i lärandet är diskussioner och egna reflektioner. Av denna anledning har vi också olika former av examinationer; det kan vara hemtentor,online-quiz eller examinerande seminarier likväl som kombinationer av dessa.

Denna kurs syftar till att ge er goda kunskaper om både strukturer och kulturer i samhället, vilket möjliggör djupare analyser av de sociala processer som påverkar människor villkor.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Även om vi inte kommer att ses på campus denna terminen så är vi övertygade om att det ändå kommer att gå bra. Vi är vana vid distanskurser, Zoom och liknande sedan länge :-) Välkomna till en spännande och utvecklande kurs!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLasse Reinikainen
Kursansvarig: Lasse Reinikainen