Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Under kursen kommer du att introduceras till sociologi som ämne samt till hur vi kan förstå risker och kriser i samhället med hjälp utav just sociologiska teorier och metoder. Att öka förståelsen för hur risker och kriser påverkar och påverkas utav samhället känns viktigare än någonsin och därför är vi glada för att just du har sökt den här kursen.

  • Kurskod: SO103G
  • Anmälningskod: M4241
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Kursen startar måndag 31 augusti med en föreläsning och introduktion till kursen. Vi kommer att hålla introduktionen i två pass: 10.15 - 12.00 samt 13.15 - 15.00. Det första passet är avsatt för grupp 1 och det andra passet är avsatt för grupp 2, vilken grupp du tillhör kommer du att bli informerad om i kursplattformen Moodle en vecka innan kursstart.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5079Z8706vQQ7wZ1Q83Y05yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Det är på många sätt en speciell och oviss höst vi har framför oss. Mittuniversitetet har redan under våren 2020 fattat beslut om att bedriva så kallad Coronaanpassad undervisning under höstterminen 2020. I denna strategi är ni som förstaårsstudenter identifierade som en prioriterad grupp. Det innebär att ni är några av få studenter som faktiskt har undervisning på Campus. Men det är Campusundervisning under särskilda förutsättningar:

* Vi kommer framförallt att prioritera träffar på Campus i mindre grupper. Det innebär att ni kommer att har seminarier på Campus men även ett fåtal föreläsningar.
* De föreläsningar som är Campusbaserade kommer att göras som "dubbelpass" där halva klassen har föreläsning på förmiddagen och andra halvan under eftermiddagen. Vilket pass ni är tilldelade kommer att framgå i god tid före föreläsningen i kursens Moodleplattform.
* Majoriteten av föreläsningarna kommer dock att vara digitala. Det innebär att de kommer att finnas tillgängliga för er i kursens Moodleplattform. Under den första delkursen kommer föreläsningarna inte att vara "live" vilket innebär att ni inte har några fasta tider att förhålla er till när det gäller de digitala föreläsningarna.

Detta kursupplägg innebär att vi kommer att ha 1-2 träffar på Campus i veckan (i en blandning av seminarier och föreläsningar). Jag vill dock understryka att detta är en särskild anpassning utifrån rådande situation, i normalfallet är all undervisning på Risk- och krishanteringsprogrammet campusbaserad och så kommer också fallet att bli när vi återgår till normaltillstånd.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi som undervisar på kursen i höst ser verkligen fram emot att träffa er!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLinda Kvarnlöf
Kursansvarig,
Linda Kvarnlöf, lektor i sociologi