Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Lärarlaget hälsar dig varmt välkommen till sociologikursen Ledarskaps- och organisationsutveckling vid avdelningen för samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet. I lärplattformen Moodle finns en studiehandledning som beskriver kursens upplägg.
Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för din skull.

Lycka till och väl mött i Moodle!

  • Kurskod: SO107G
  • Anmälningskod: M7151
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Kursen startar vecka 36 och kursen ges helt på distans. I samband med kursstart så kommer du kunna ta del av en introduktionsvideo där kursen och dess upplägg presenteras. Studiehandledningen är central för kursen och det är viktigt att ni tidigt tar del av detta dokument.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri10166050000YQQ48Z6586007y6Y3437gQ7g3X9Y65ZQ5.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Kursen är indelad i tre (3) moment. Moment ett (1), Organisation och ledarskap – grundläggande teorier, moment två (2), Ledarskap och förändring, samt moment tre (3), Makt och kön. Kursperioden sträcker sig från vecka 36 till och med vecka 02. Kursen går på halvfart (50%) vilket motsvarar ungefär 20 timmar per vecka. Inga obligatoriska träffar på campus förekommer, utan undervisningen bedrivs enbart via den interaktiva lärplattformen Moodle.

Litteraturen som ingår i första momentet är:
Författare/red: Bolman, Lee, G., & Deal, Terrence, E
Titel: Nya perspektiv på organisation och ledarskap
Senaste upplagan
Förlag: Lund: Studentlitteratur

Författare/red: Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kallin, Thomas & Styhre, Alexander.
Titel: Organisation och organisering
Upplaga: 2015 (4:e upplagan)
Förlag: Malmö, Liber

Författare/red: Jönsson, Sten
Titel: Ledarskapsboken
Upplaga: 2015
Förlag: Malmö, Liber

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi i lärarlaget hoppas att ni kommer finna kursen intressant och givande. Bakom kursens upplägg finns tankesättet att undervisning handlar om att organisera och skapa så optimala betingelser som möjligt för att främja lärande. Utifrån detta perspektiv försöker vi skapa förutsättningar för ett positivt och kreativt samspel mellan er studenter och oss lärare.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetFredrik Petersson
Fredrik Petersson, kursansvarig och lärare

Jennie Olofsson, lärare