Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Jag som är kursansvarig och undervisande lärare heter Anders Nordvall.

På kursen kommer du även få träffa lärare Jack Shepherd som ansvarar för studiebesök, gästföreläsare (t.ex. professor Matthias Fuchs) och Chris Ebbert från Miun Innovation.

  • Kurskod: TR053G
  • Anmälningskod: L4081
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-10-05 - 2020-11-08

Kursen startar måndag 5 oktober 10:15 med kursintroduktion. Se schema för lokal.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5069Z4709vQQ7wZ1Q88Y02yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen behandlar centrala perspektiv och inriktningar kopplat till företagande och begreppen entreprenör och entreprenörskap inom turism. Kursen inleds med flera studiebesök i syfte att konkretisera turism, företagande och entreprenörskap.

Under de första tre veckorna av kursen sker även litteraturstudier och föreläsningar med fokus på Nilssons bok "Entreprenörskap – att se och handla på möjligheter" (kom ihåg att skaffa denna bok!). Obligatoriska gästföreläsningar kommer också ges med fördjupande praktiska och teoretiska perspektiv.

Under denna period sker även ett seminarium som syftar till att analysera exempel av entreprenörskap inom besöksnäringen. De första veckorna avslutas med en salstentamen.

Kursens två sista veckor kretsar kring en gruppuppgift med fokus på att analysera ett turismföretags utveckling och affärsmodell. Analysen presenteras muntligt vilket också avslutar kursen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ses på kursen!

/Anders

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnders Nordvall
Kursansvarig