Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3, 30 hp.

Kursansvarig är Hugo von Zeipel på avdelningen för matematik och ämnesdidaktik, MOD. Du kommer träffa flera olika lärare under kursen med inriktning på olika ämnen.

  • Kurskod: AM001G
  • Anmälningskod: K2631
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Kursstart måndag 30 augusti kl 10.15 via zoom (se schemat webben eller moodlesida för länk).

Studiehandledning kommer finnas tillgänglig på kursens moodlesida från torsdag 26/8.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen går på helfart under höstterminen med aktiviteter varje vecka och särskild koncentration av lärarinteraktion under "inneveckorna" 35, 38, 43, 49 och 2. Dessa veckor bedrivs undervisning måndag till fredag.

På grund av situationen med Covid-19 kommer de första tre veckorna med koncentrerade träffar (alltså vecka 35, 38 och 43) att bedrivas helt på distans via zoom medan vi hoppas att kunna ses på campus i vecka 49 och vecka 2.

Vecka 38 bedrivs under normala år som en fältvecka på en lägergård. Det är tyvärr och av kända skäl inte möjligt att genomföra i år men veckan kommer baseras så mycket som möjligt på praktiska moment, även om dessa får bedrivas hemifrån.

Kursen är indelad i fem tematiska delar som alla behandlar ämnesinnehåll, ämnesdidaktik och styrdokument. Vi har en didaktisk vinkel på alla delar men en av kursdelarna fokuserar också särskilt på naturvetenskapens och teknikens didaktik. I varje tematisk del ingår flera examinerande uppgifter (se kursplan).

Inneveckorna är intensiva. Lärarnas ambition med kursen är att sprida era studentinsatser, era kontakter med oss även över de veckor då vi inte träffas fysiskt. Vi kommer därför ha avstämningar, uppgifter och inlämningstillfällen varje vecka under kursen. Mer om detta vid kursintroduktionen och i studiehandledningen.

Det är alltså många examinerade uppgifter under kursen och formerna för dessa kommer variera: skriftligt, muntligt och praktiskt, individuellt och i grupp, via nätet, lärplattformen och vid träffarna. En del av tiden på "inneveckorna" kommer att upptas av examinationer, vi försöker så mycket som möjligt att göra även dessa till lärtillfällen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen, välkommen till kursen!

Hälsningar
Hugo

hugo.vonzeipel@miun.se
010-1428482

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetHugo Von Zeipel
Kursansvarig