Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kurspaketet Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi är mycket glada för att du valt oss för dina universitetsstudier i arkiv- och informationsvetenskap och skall göra vad vi kan för att du skall bli nöjd med ditt val.

Kurspaketet har en introducerande föreläsning måndagen 30/8 kl 09:00-11:00. Introduktionen sker via Internet på länken: https://miun-se.zoom.us/j/6444068075

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://www.miun.se/medarbetare/larare/studieadministration/schemafunktionen/soka-ut-scheman/. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kurspaketet består av fyra kurser om vardera 7,5 hp. Varje kurs går på 50% studietakt och du läser därför två kurser på höstterminen 2021 och två kurser på vårterminen 2022.

Allt material som vi använder görs tillgängligt via en så kallad lärplattform. För att kunna följa kursen behöver du en dator med Internetuppkoppling, headset och gärna en webbkamera. Föreläsningar, seminarier och viss examination sker online primärt via verktyget ZOOM.

Varje delkurs har olika examinationsformer och detta tydliggörs vid introduktionsföreläsningen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig på varje kurs. Observera att du har sökt ett kurspaket och kommer att läsa fler kurser (som bildar paketet) och du måste registrera dig på varje kurs.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Varmt välkommen!

OBS! Om du också har sökt Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A), 30 hp och kommit in så är det inte lämpligt att läsa båda kurspaketen. Dessa är mycket överlappande och kan inte ingå i samma examen. Båda ger behörighet till B-nivå.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMaria Kallberg
Maria Kallberg Khanahmadi
Universitetslektor i Arkiv- och informationsvetenskap
MITTUNIVERSITETET
Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)
Forum för digitalisering FODI