Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring, 7,5 hp.

Välkommen till Kursen värmeöverföring och strömningslära
Kursen innehåller både teoretisk, praktisk och projektmoment.
Kursens mål är att den studerande tillägna sig kunskaper i värmeöverföring och strömningsmekanik och omsätta dess lagar och ekvationer i praktiken. Värmeöverföring och strömningsmekanik räknas som väsentlig kunskap som krävs inom energi och industriella processer.

  • Kurskod: ER048G
  • Anmälningskod: G2421
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-11-01 - 2022-01-16

Kursen hålls mellan nov till dec 2021 och ges i distans. Information om kursen läggs på Moodle.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Föreläsningar genomförs online enligt schemat men de spelas in och läggs på Moodle.
Undervisningarna är Zoom eller kombinationen av ZOOM/ Smart Whitebord baserad.
Test och experiment utförs på maskinhallen i Härnösand i dec 2021. Det är en heldagslaborationsförsök. Men om restriktionerna fortsätter då kan vi spela in labborationerna.
Efter kursen kommer studenten att ha djup kunskap om värmeöverföring och flödesmekaniks grundläggande begrepp, Navier-stokes ekvationer, Bernoulli ekvationer, fläktars beteende, pumpar, värmeväxlare och hydrauliska press och multirörsystem. Stor vikt läggs på Lufttrycksmätningar och tryckberäkningar. Praktiska delen av kursen omfattar olika tryckmätningsmetoder och luftflödesmätning inklusive användning av enkla, noggranna utrustningar, tillämpning av Bernoulli ekvation i pumpdimensionering, värmeväxlare dimensionering, bestämning av värmeväxlarens prestation, verkningsgrad av pumpar. Värmeöverföringsprinciper inkluderar värmeledning, strålning och konvektion. Tillämpning av värmeöverförings lagar i flerskiktsväggar och ugnar.
Med projektet förstärker du ditt tillvägagångssätt för att driva praktiska planer för infrastruktur.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Kursen fokuserar på rörledningar, fläktar, pumpar, värmeväxlare, värmeöverföring i byggnader, ugnar.. men du får djupare förståelse om styrande ekvationer i strömningsmekanik och värmeöverföring. Du utvecklar din beräkningsteknik på både grundläggande och avancerad nivå. Denna kurs rekommenderas till de som jobbar inom energibransch, byggnadskonstruktion, och de som sysslar med gas vätskeströmmar.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetJan Pourian
Kursansvarig