Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp.

Snart är det dags för kursstart och undertecknad samt övriga involverade lärare ser fram emot att följa er under kursen.
I och med att denna kurs är helt distansbaserad så kommer undervisningen troligen ej att påverkas av de olika förutsättningar som COVID-19 ger för campusbaserad utbildning.
Denna kurs genomförs helt distansbaserad och studenterna har fyra frivilliga föreläsningar.

  • Kurskod: FH007A
  • Anmälningskod: N2211
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-07

De fyra frivilliga föreläsningarna (som EJ kommer att spelas in) erbjuds:
Introduktionsföreläsning 30 Augusti kl 15.00-17.00
Processer i samhället 14 September kl 15.00-17.00
Principer för förebyggande insatser 28 September kl 15.00-17.00
Att mäta hälsa 18 Oktober kl 15.00-17.00
Deadlines för inlämningsuppgifter ges i studiehandledning som du får tillgång till i samband med kursstart

Kursinformation

Då studierna sker helt på distans så har du som student ett mycket stort egenansvar för att kunna hålla de olika deadlines som finns i kursen.
Vi rekommenderar starkt att du beställer och införskaffar kurslitteraturen så snart du beslutat om att registrera på kursen. Om du som student ej har böckerna vid kursstarten så är risken stor att du halkar efter med uppgifter och får svårt att hänga med i studietakten.

Kursen är upplagd utifrån fem olika lärmoment/examinationsuppgifter spridda över de tio veckor som kursen går. Första inlämning (Lärmoment 1) är cirka en vecka efter kursstart.
De ingående momenten.
Lärmoment 1a+b: Hälsa och Ohälsa: begrepp och fenomen
Lärmoment 2: Processer i samhället och dess betydelse för hälsan
Lärmoment 3: Principer för att främja hälsa och förebygga ohälsa
Lärmoment 4: Att mäta hälsa och ohälsa
Lärmoment 5: Individuell skriftlig uppgift
Inom alla lärmoment kommer ni att läsa in er på kurslitteraturen och utifrån dessa göra inlämningsuppgifter som presenteras på lärplattformen Moodle, och därefter förväntas ni diskutera era egna och andras inlägg på ett systematiskt och akademiskt sätt.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMats Jong
Mats Jong, Kursansvarig, Universitetslektor Folkhälsovetenskap, Docent Omvårdnad,