Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp.

Du kommer att läsa denna kurs tillsammans med studenter som går Folkhälsovetenskapliga programmet 180 hp.

I kursplanen finns aktuell litteraturlista. Tänk på att beställa hem kurslitteraturen i god tid före kursstart.

  • Kurskod: FH035G
  • Anmälningskod: N2021
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-10-04 - 2021-11-07

En frivillig kursintroduktion kommer ske måndag den 4/9 kl 14.00. Länk till e-mötesverktyget finns på kursplattformen Moodle, som du kommer åt efter att du registrerat dig som student på kursen.

Efter du tagit del av kursplanen, läs noga igenom studiehandledningen som du finner på kursplattformen Moodle. I den finns mycket relevant information kring hur kursen kommer att genomföras.

Kursinformation

Kursen ges på 100% dagtid utan fysiska träffar. För att följa med i studietakten beräknas du kunna ägna 35-40 timmar per vecka till dina studier.

Kursen är uppdelad i tre moment som bygger på varandra. Under vecka 42 (den 20-22 oktober) kommer det vara ett obligatoriskt examinerande seminarium där du behöver vara närvarande i realtid (via e-mötesverktyg) en för- eller eftermiddag. Viss möjlighet att välja tillfälle kommer finnas, mer information om detta finns vid kursstart på kursplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSara Svanholm
Kursansvarig