Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp.

Kursen är en introduktion till ett av företagsekonomins allra viktigaste kärnområden. I kursen ingår både teoretiska och praktiska moment, även om tyngdpunkten ligger på det praktiska hantverket. Du som aldrig tidigare kommit i kontakt med bokföring, bokslut och årsredovisning kommer att lära dig mycket nytt, från grundläggande begrepp till ett hantverk präglat av både logik och detaljerade regler

  • Kurskod: FÖ091G
  • Anmälningskod: L4801
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-11-08 - 2021-12-12

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i ”Studieuppgifter”. När du gjort det får du tillgång till en kurshemsida i moodle. På kurshemsidan hittar du ytterligare information om kursen, länk till schema, kursmaterial och en översiktlig läsanvisning/schema innehållande datum och sal för kursstart. Schema kan även sökas ut via https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5039Z7803vQQ7wZ1Q90Y00yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

På kurshemsidans startsida under ikonen Kursinformation hittar du en länk till aktuell kursplan som bland annat beskriver kursens innehåll och lärandemål (kursplanen kan du även söka ut via Miuns hemsida https://www.miun.se/kursplaner, ange FÖ091G) samt en läsanvisning/schema som är en översiktlig veckoplanering av kursen. Parallellt med föreläsningar kommer du att arbeta med två obligatoriska inlämningsuppgifter som behandlar löpande bokföring och bokslut. Inlämningsuppgifterna löser du med hjälp av ett bokföringsprogram, Visma eEkonomi (ett nätbaserat redovisningsprogram som fungerar för både PC och Mac). Information om hur du får tillgång till programmet hittar du under ikonen Examination i anslutning till inlämningsuppgiften. Kursen avslutas med en digital tentamen via kurshemsidan i moodle. Information om tentamen hittar du på kurshemsidan under ikonen Examination.

Med anledning av rådande coronarestriktioner är det i skrivande stund oklart huruvida undervisningen kommer att ske på campus eller på distans via zoom. Om undervisningen kommer att ges på distans via zoom innebär det att du kommer att följa föreläsningar genom att koppla upp dig på zoom via en länk som du får tillgång till via kurshemsidan. Länken hittar du under ikonen föreläsningsmaterial.
Som kurslitteratur används läromedlet Principbaserad redovisning, upplaga 6, av Grönlund/Tagesson/Öhman (utgiven av Studentlitteratur), som består av lärobok och övningsbok. Kurspaketet (huvudbok och övningsbok) finns att tillgå på AdLibris, Bokus och Studentlitteratur. Övrigt material som ingår på kursen får du tillgång till via kurshemsidan i moodle.
På kursen ingår kapitel 1,2, 3, 5 och 6 ingår i sin helhet. Kapitel 4 ingår förutom de delar som behandlar kassaflödesanalys och koncernredovisning. För er som redan nu vill påbörja kursen, föreslår jag att ni inleder läsningen av de två första kapitlen i kursboken och gör tillhörande övningar i övningsboken.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Mitt namn är Anna-Maria Jansson och jag kommer att vara kursansvarig och examinator på kursen. Om ni har några frågor innan kursstart når ni mig på anna-maria.jansson@miun.se

Bästa hälsningar och väl mött på kursen!
Anna-Maria Jansson

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna-Maria Jansson
Kursansvarig