Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp.

Kursen är en introduktion till ett av företagsekonomins allra viktigaste kärnområden. I kursen ingår både teoretiska och praktiska moment, även om tyngdpunkten ligger på det praktiska hantverket. Ni som aldrig tidigare kommit i kontakt med bokföring, bokslut och årsredovisning kommer att lära er mycket nytt, från grundläggande begrepp till ett hantverk präglat av både logik och detaljerade regler.

  • Kurskod: FÖ091G
  • Anmälningskod: L7191
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-07

Kursen kommer att genomföras helt i en webbaserad lärplattform (moodle). Det innebär att inga fysiska träffar kommer att äga rum under kursen. Efter att du registrerat dig på kursen i ”Studieuppgifter” (se nedan) får du tillgång till kurshemsidan i moodle och då kan du bekanta dig med plattformen, dess olika verktyg och utlagt material.

Kursinformation

På kurshemsidans startsida under ikonen Kursinformation hittar du en kursguide som bland annat beskriver kursens innehåll och lärandemål och en läsanvisning/schema som är en översiktlig veckoplanering av kursen. Kursen har inspelade föreläsningar i form av powerpoint med berättarröst. Två gånger per vecka (torsdag kl.17.00 – 18.00 och tisdag kl. 12.00 – 13.00) kommer det erbjudas ”frågestund” via zoom. Zoomlänk hittar du på kurshemsidan. I kursen ingår två obligatoriska inlämningsuppgifter som behandlar löpande bokföring och bokslut. Inlämningsuppgifterna löses med hjälp av ett bokföringsprogram, Visma eEkonomi (fungerar för både PC och Mac). Information om hur ni får tillgång till programmet hittar ni under ikonen Examination i anslutning till inlämningsuppgifterna. Kursen avslutas med en individuell webbtentamen som skrivs via kurshemsidan i moodle.

Som kurslitteratur används läromedlet Principbaserad redovisning, senaste upplagan av Hellman/Tagesson/Öhman och rönlund (utgiven av Studentlitteratur), som består av lärobok och övningsbok. Kurspaketet (huvudbok och övningsbok) finns att tillgå på AdLibris, Bokus och Studentlitteratur. Övrigt material som ingår på kursen får ni tillgång till via kurshemsidan i Moodle.
Kapitel 1,2, 3, 5 och 6 ingår i sin helhet. Kapitel 4 ingår förutom de delar som behandlar kassaflödesanalys och koncernredovisning.
För er som redan nu vill påbörja kursen, föreslår jag att ni inleder läsningen av de två första kapitlen i kursboken och gör tillhörande övningar i övningsboken.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Mitt namn är Anna-Maria Jansson och jag kommer att vara kursansvarig och examinator på kursen. Om ni har några frågor innan kursstart når ni mig på anna-maria.jansson@miun.se

Bästa hälsningar och väl mött på kursen!
Anna-Maria Jansson

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna-Maria Jansson