Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp.

Välkommen till denna kurs i vetenskaplig metod! Kursen tar sin utgångspunkt i metoder för vetenskaplig forskning och vetenskapligt skrivande men har även stor praktisk relevans i arbetslivet genom den träning den ger i att såväl författa som kritiskt läsa och bedöma rapporter av olika slag.

  • Kurskod: FÖ097G
  • Anmälningskod: L7231
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-11-08 - 2022-01-16

Kursen startar med en förinspelad kursintroduktion som tillgängliggörs på kursens hemsida den 8 november 2021.

Kursinformation

Kursen omfattar inspelade föreläsningar kring vetenskapsteori och olika vetenskapliga metoder, självstudier, en tentamen där förståelsen för de begrepp som presenteras och diskuteras i litteraturen testas.

I kursen ingår även att göra två praktiska analyser (en kvalitativ och en kvantitativ). Detta moment examineras genom två PM som författas i grupp om två till tre studenter. PM:en ska genomgå en peer-review granskning av kurskamrater. Vidare finns det ett obligatoriskt näringslivsinslag.

Införskaffa kursens huvudbok Bryman, A & Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Stockholm, Liber, senaste upplagan och orientera dig om dess innehåll innan kursstart.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetTommy Roxenhall