Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp.

Kursen är inriktad på externredovisning och har såväl nationell som internationell betoning. De begrepp och teorier som beskrivs och analyseras har giltighet i en stor del av världen. Kursen behandlar redovisningsteorier, principer och konceptuella ramverk samt olika kopplingar till normgivning och praxis i företag och koncerner. Kursen ger även grundläggande teoretiska kunskaper om revision.

  • Kurskod: FÖ098G
  • Anmälningskod: L4203
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-10-03

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i "Studieuppgifter". När du gjort det får du tillgång till en kurshemsida i Moodle. På kurshemsidan hittar du ytterligare information om kursen, länk till schema, kursmaterial och en översiktlig läsanvisning/schema innehållande datum och sal för kursstart. Schema kan även sökas ut via en länk som kommer inom kort.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen är i huvudsak teoretisk men med vissa praktiska exempel. Med redovisnings- och revisionsteori förstås teorier och normgivning som kan bidra med förklaring och förståelse för redovisning och revision som fenomen. Hur de både påverkar och påverkas av olika aktörer i samhället.

Campuskursen innehåller digitala föreläsningar kring kurslitteraturen med syfte att ge en ingående bild av ämnet. Föreläsningarna behandlar centrala begrepp, samband och teorier. Läraren lyfter fram centrala begrepp och frågeställningar att diskutera vidare. Löpande under kursen delas inlämningsuppgifter/övningar ut och era arbeten presenteras och diskuteras. Vid dessa tillfällen förväntas ni vara aktiva och bidra till diskussionerna.

I kursen ingår två obligatoriska inlämningsuppgifter. Den första inlämningsuppgiften handlar om reglering/normering inom redovisning och revision och har koppling till kapitel tre i huvudboken. I den andra inlämningsuppgiften ska ni själva leta fram och redogöra för en vetenskaplig artikel med anknytning till någon av de teorier/ämnesområden som behandlas i kursen. Mer information om inlämningsuppgifter hittar ni på kurshemsidan under ikonen Examination.

Kursen avslutas med en hemtentamen, som äger rum i lärplattformen Moodle. Notera att administrationen av tentamen numer sköts helt av kursadministrationen på universitetet så om ni har frågor som rör tentamen vänder ni er direkt till tentadst@miun.se.

Som kurslitteratur på kursen används:
Författare/red: Deegan, C. & Unerman, J.
Titel: Financial Accounting Theory
Upplaga: 2011
Förlag: Mc Graw-Hill

Författare/red: Carrington, T.
Titel: Revision
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Nilsson, S.
Titel: Redovisningens normer och normbildare - en nationell och internationell översikt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Utöver den obligatoriska kurslitteraturen tillkommer vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material.

För er som redan nu vill påbörja inläsningen föreslår jag att ni läser de tre första kapitlen i boken Financial Accounting Theory.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Mitt namn är Anna-Karin Stockenstrand och jag kommer vara kursansvarig och lärare på kursen. Om ni har frågor når ni mig på anna-karin.stockenstrand@miun.se.
Bästa hälsningar och väl mött på kursen!
Anna-Karin Stockenstrand

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna-Karin Stockenstrand
Kursansvarig