Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp.

Kursen är en fortsättning på de grundläggande kurserna Externredovisning A och B. Kursens syfte är att ge kunskaper om koncernredovisningens innehåll och utformning. Vidare syftar kursen till att ge praktiska kunskaper om revisionens innehåll och utformning. Då kursen är övningsintensiv rekommenderar vi att studierna påbörjas från första dagen.

  • Kurskod: FÖ099G
  • Anmälningskod: L4183
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-10-04 - 2021-11-07

På grund av rådande pandemi kommer kursen i första hand att bedrivas som distanskurs, genom undervisning via Zoom. Om läget tillåter det kommer även undervisning på plats att erbjudas. Salar bokas senare och det kommer framgå av schemat.

Första träffen äger rum den 4 oktober kl. 10.15- 13.00.

Join Zoom Meeting
https://miun-se.zoom.us/j/65433514483
Meeting ID: 654 3351 4483

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g76560YvQQ01Z9673Y0ZyQ003743Y61Q6.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

I kursen behandlas teoretiska och praktiska problem i samband med att redovisningsinformation upprättas. En betydande del av kursen inriktas på koncernredovisningens innehåll och utformning. Revisionsavsnittet orienteras mot revisionens mål och huvudprinciper samt revisionsprocessen och dess delar. Föreläsningar löper parallellt med att ni självständigt arbetar med övningar/uppgifter. Kursen examineras genom två obligatoriska inlämningsuppgifter och en hemtentamen. Den första examinationsuppgiften, som avser revision, är en inlämningsuppgift där ni i grupp ska upprätta en revisionsplan och ett granskningsprogram för ett fiktivt företag. Den andra examinationsuppgiften, som avser koncernredovisning, är en inlämningsuppgift där ni i grupp ska upprätta koncernredovisning för en koncern bestående av ett moderföretag och ett antal dotterföretag. Inlämningsuppgifterna ska presenteras och seminariebehandlas. Notera att det är obligatorisk närvaro vid dessa tillfällen. Mer information om inlämningsuppgifterna hittar ni på kurshemsidan i Moodle under ikonen Examination.

Som kurslitteratur används läromedlet Koncernredovisning av Carlsson & Sandell (senaste upplagan), Liber. På revisionsmomentet används boken Revision av Carrington (senaste upplagan), Liber. Läroböckerna finns att tillgå på bland annat AdLibris och Bokus. Övrigt material som ingår på kursen får ni tillgång till via kurshemsidan i Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCecilia Dalborg
cecilia.dalborg@miun.se