Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement, 7,5 hp.

Mitt mål är att lära er applicera finansiell teori i praktisk tillämpning. Vi använder teori för att identifiera och analysera problem samt möjligheter inom finansieringsområdet. Detta för att hjälpa företag att skaffa riskkapital till investeringar för att maximera aktieägarvärdet och investeraren att optimera avkastning vs risk på den finansiella marknaden.

  • Kurskod: FÖ100G
  • Anmälningskod: L4173
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-10-03

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i ”Studieuppgifter”. När du gjort det får du tillgång till en kurshemsida i moodle. På kurshemsidan hittar du ytterligare information om kursen, länk till schema, kursmaterial och en översiktlig anvisning innehållande datum för kursstart. Schema kan även sökas via https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

På kurshemsidans startsida under ikonen kursinformation hittar du en länk till aktuell kursplan som bland annat beskriver kursens innehåll och lärandemål (kursplanen kan du även söka ut via hemsida www.miun.se/kursplaner, ange FÖ100G) samt schema som ger en översiktlig veckoplanering av kursen.

Med anledning av rådande Corona restriktioner kommer all undervisning ske på distans, vilket innebär att ingen undervisning kommer att ges i sal på campus. Jag kommer således att hålla samtliga föreläsningar i zoom och ID för dessa föreläsningar finner Du i kursrum. För att hjälpa er med inläsning kommer jag att erbjuda läsanvisningar samt PPT och räkneövningar till respektive föreläsning vilka ni finner på kurshemsida, innan föreläsning. Vid vissa - lite svårare - moment kommer jag även att bifoga en ljudfil till PPT. Ni kan lyssna på denna ljudfil genom att ladda ned PPT och dubbelklicka på ikon.

Examination:
Kursen examineras dels med en digital tentamen via kurshemsidan i moodle som motsvarar 6,5p samt en skriftlig inlämningsuppgift om 1p, vilken Du löser parallellt med föreläsningar. Information om tentamen samt inlämningsuppgift finner Du på kurshemsidan.

Kurslitteratur:
Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. J. Investments. McGraw-Hill Education (senaste utgåvan)
Holden, C.W. Excel Modeling in Corporate Finance, Person Prentice Hall
Hillier, D., Ross, S., Westerfield, R., Jeffe, J. & Jordan, B. Corporate Finance, European Edition McGraw-Hill. Övrigt material som ingår på kursen får du tillgång till via kurshemsidan i Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Mitt namn är Mikael Keskitalo (fd rådgivare, PwC Corporate Finance). Min målsättning är att erbjuda Dig en uppdaterad finansiell verktygslåda som Du kan använda oavsett vilka utmanande arbetsuppgifter Du möter i näringslivet. Detta för att optimera Din karriär och ”ditt” företags möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt. Har Du frågor nås jag på email.

Hjärtligt välkomna!

Mikael Keskitalo

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMikael Keskitalo