Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp.

Vad roligt att du valt att läsa denna kurs som ger en värdefull inblick i allt som rör organisationen. Kursen behandlar högaktuella ämnen i dagens föränderliga samhälle, såsom nya affärsplaner, motiverande ledarskap och medarbetarskap, samt hantering av gruppdynamik och kultur. Kursen behandlar även på vilket sätt historien tenderar att upprepa sig och spelar in idag vid organisering av arbete.

  • Kurskod: FÖ118G
  • Anmälningskod: L2291
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-10-03

Introduktionsföreläsningen äger rum den 31/8 på campus och är obligatorisk. All relevant information ges vid detta tillfälle, i övrigt hänvisas till kurshemsidan i Moodleplattformen. Beroende på situationen gällande coronaviruset kan introduktionen emellertid komma att ges på distans via det digitala verktyget Zoom, och spelas då in och kan ses vid valfritt tillfälle.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

All undervisning sker normalt på campus och består av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och salstentamina. Beroende på läget gällande coronaviruset kan undervisningen emellertid komma att ges digitalt, via webben, med hjälp av verktyget Zoom.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Obligatorisk kurslitteratur är:

Bruzelius, L. H., Skärvad, P-H: Titel: Integrerad organisationslära.
Corvellec, H. Holmberg, L: Titel: Organisationers vardag - sett underifrån
Björklund, M., Paulsson, U: Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera.

Vi ser fram emot att mötas i höst antingen på campus eller via webben och Zoom!

Tommy Roxenhall

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetTommy Roxenhall