Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik, 15 hp.

Vi som är lärare på kursen heter Anna Olovsdotter Lööv och Lovise Haj Brade och är bägge lektorer i genusvetenskap vid Mittuniversitetet. Vi är orimligt taggade på denna kurs och hoppas att ni också är det!

  • Kurskod: GE017G
  • Anmälningskod: M7141
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Vi inleder kursen med att undersöka vad det innebär att vara privilegierad och hur vi alla drar nytta av olika privilegier i vår vardag. Under det första delmomentet läser ni boken Undoing Privilege - Unearned Advantage in a Divided World (Pease 2010) och utför en uppgift om egna privilegier.

Kursinformation

Kursen syftar till att ge kunskaper i normkritik som teori och praktik. Detta innebär att tydliggöra begreppets ursprung i genusvetenskapliga normativitetskritiska teorier och radikala pedagogiska praktiker och ge er förmåga att analysera professionella praktiker och sociala situationer ur ett normkritiskt perspektiv samt själva applicera normkritiska metoder i den egna yrkesutövningen. Detta gör vi dels genom litteraturen och föreläsningar, dels genom inlämningar, diskussionsfora och praktiska övningar. Kursen består av två moment; Normkritik som teori och Normkritik som praktik. Varje moment består av tre delmoment och avslutas med en fördjupad examinationsuppgift.

Vi hoppas att ni tycker att det är ett givande upplägg!

Det första momentet introducerar normkritikens teoretiska utgångspunkter i genusvetenskap, queerteori och radikala pedagogiska tillvägagångssätt. Vi tittar också på vad privilegier är, hur normer kan samverka, begreppet 'försthet' och hur en kan gå tillväga för att ’vända blicken’ från 'avvikare' till normen. Momentet examineras genom en inledande reflektionstext, en inlämningsuppgift, deltagande vid ett litteraturseminarium (skriftligt inlägg + kommentarer till medstudenter) och en hemtentamen.

Ni behöver inte befinna er vid datorn en viss dag eller tid, utan ni läser kurslitteraturen och utför uppgifterna när det passar er bäst - så länge ni håller uppgifternas deadline. På kursens moodlesida hittar ni kursens studieguide och i den finner ni mer detaljerad information om kursens upplägg.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Ha det gott, så ses vi i augusti!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna Olovsdotter Lööv
Kursansvarig