Genusvetenskap GR (C), Kandidatkurs i genusvetenskap, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Genusvetenskap GR (C), Kandidatkurs i genusvetenskap, 30 hp.

Hej! Välkommen till C-kursen i Genusvetenskap! Kursen ges på halvfart och som distanskurs. All kommunikation utgår från plattformen Moodle. Du som student behöver tillgång till dator med internetuppkoppling. Information om litteratur och lärandemål för delkurs hittar du i kursplanerna.

  • Kurskod: GE018G
  • Anmälningskod: M7311
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-06-05

Kursen inleds vecka 35, 30 augusti. Då finns all information du behöver på kurssidan i Moodle. Förutom kursmaterial och länkar finns en anslagstavla där lärare lägger ut viktiga meddelanden. Du kan också skicka e-post via Moodle.
Kursen består av tre delkurser som ger breddade och fördjupade kunskaper inom ämnet genusvetenskap med fokus på självständig tillämpning.

Kursinformation

Moment 1: v.35-44
Feministiska debatter (7,5 hp) orienterar studenterna i brytningspunkter inom aktuell och historisk genusvetenskaplig teori och debatt.
Första debatt är fokuserad kring frågor om (o)rättvisa, erkännande och omfördelning. Del 1 av moment 1 examineras med en skriftlig uppgift – deadline september 30.
Andra debatt är fokuserad på genus, identitet och nationalism; b.a. diskussioner om femonationalism och (homo)nationalism ingår. Del 2 av moment 1 examineras med tentamen som ska lämnas in november 6.

Moment 2: v.44-02
Vetenskapliga metoder (7,5 hp) ger fördjupad kunskap om kvalitativ metod, genusvetenskaplig metodologi och vetenskapsteori med fokus på självständig tillämpning och kreativt skrivande.
Del 1 av Moment 2 har fokus på vetenskapliga berättelser inom genusvetenskap.

Del 2 av Moment 2 har fokus på framställning av materialet.

Moment 2 inkluderar 1 möte (kan ersättas med Zoom-möte i realtid på grund av Covid-19). Tiden för möte meddelas separat.
Moment 3: v 3-22 (2022)
Kandidatuppsats (15 hp) innefattar självständigt arbete på kandidatnivå. Under detta moment genomförs en egen genusvetenskaplig studie.
Uppsatsen är självständigt arbete och ni ska formulera ett genusvetenskapligt problem och analysera det utifrån lämplig genusvetenskaplig teori och metod. Varje student kommer att tilldelas handledare; arbete planeras mellan student och handledare i varje fall individuellt.
Uppsatsarbete inkluderar också opponering – granskning av ett vetenskapligt arbete.
Två fysiska träffar planeras för moment 3 (kan ersättas med Zoom-möte).
Mer instruktioner kring skrivande av uppsats kommer i början av moment 3.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkomna!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetYulia Gradskova
Yulia Gradskova
kursansvarig