Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp.

  • Kurskod: HI007U
  • Anmälningskod: M2461
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Kursen och första momentet introduceras måndag 30/8 kl. 15.00. Länk till zoom samt mer information, se Moodle.

Kursinformation

Kursens upplägg
Kursen är nätbaserad, all information och kommunikation sker över nätet. Den mest centrala delen av den virtuella miljön är Mittuniversitetets kursplattform Moodle. Kursplattformen kommer vi främst att använda oss av för att lägga upp inspelade föreläsningar, lämna kursinformation samt lägga ut länkar till seminarierum etc. Kursen går på halvfart. När du registrerat dig kommer du åt kursplattformen genom att logga in på Studentportalen som du hittar på www.miun.se. Du kan göra detta tidigast två vardagar innan kursstart.

Validering
Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering, vilket kan leda till tillgodoräkning av högskolepoäng. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens befintliga kunskaper och kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs. Ansökan görs i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Se: www.miun.se/lararlyftet/antagen

Nätseminarier
För att ge goda möjligheter till reflektion och erfarenhetsutbyte använder vi oss av virtuella seminarier genom konferensverktyget Zoom, som möjliggör seminarier över nätet med både ljud och bild. Länkar till de virtuella seminarierummen kommer att läggas upp i kursplattformen Moodle. För att delta i seminarierna krävs såväl en stabil internetuppkoppling som webbkamera och headset. Ett mobilt bredband är inte att rekommendera även om det i lyckliga fall kan fungera. Använd headset istället för extern mikrofon för att undvika rundgång som annars lätt uppstår.

Översiktsschema
Kursen är uppdelad i fyra moment vilka läses enligt följande:
Moment 1 Religion: vecka 35–39
Moment 2 Historia: 40–44
Moment 3 Samhällskunskap: 45–49
Moment 4 Geografi: 50–2

Preliminärt schema till Moment 1 – Religionskunskap:

Vecka 35-36
Grupp 1: Introduktion 30/8 kl. 15-16
Grupp 2: Introduktion 31/8 kl. 16-17


Vecka 37-38
Webbseminarium 1
Grupp 1: 13/9 kl. 14.30-16
Grupp 2: 14/9 kl. 15.30-17

Inlämning i Moodle: version 1 av uppgift senast 20/9 kl. 23.55

Vecka 39
Webbseminarium 2
Grupp 1: 27/9 kl. 14.30-16
Grupp 2: 28/9 kl. 15.30-17

Slutinlämning uppgift, senast 3/10 kl 23.55

Observera att det kan bli förändringar i schemat. Uppdaterad information finns alltid på lärplattformen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetPer Hammarström
Kursansvarig