Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet..

  • Kurskod: HI008U
  • Anmälningskod: M2433
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-06-05

Kursen och första momentet introduceras av Pierre Wiktorin vid följande tillfälle:
Tisdag 31/8 kl. 15:30–17:00
Vi samtalar om arbetsformer, testar tekniken och introducerar den första uppgiften.
Länken till seminarierummet kommer att finnas på lärplattformen Moodle.

Kursinformation

Kursens upplägg
Kursen är nätbaserad, all information och kommunikation sker över nätet. Den mest centrala delen av den virtuella miljön är Mittuniversitetets kursplattform Moodle. Kursplattformen kommer vi främst att använda oss av för att lägga upp inspelade föreläsningar, lämna kursinformation samt lägga ut länkar till seminarierum etc. Kursen går på halvfart. När du registrerat dig kommer du åt kursplattformen genom att logga in på Studentportalen som du hittar på www.miun.se. Du kan göra detta tidigast två vardagar innan kursstart.

Validering
Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering, vilket kan leda till tillgodoräkning av högskolepoäng. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens befintliga kunskaper och kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs. Ansökan görs i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Se: www.miun.se/lararlyftet/antagen

Nätseminarier
För att ge goda möjligheter till reflektion och erfarenhetsutbyte använder vi oss av virtuella seminarier genom konferensverktyget Zoom, som möjliggör seminarier över nätet med både ljud och bild. Länkar till de virtuella seminarierummen kommer att läggas upp i kursplattformen Moodle. För att delta i seminarierna krävs såväl en stabil internetuppkoppling som webbkamera och headset. Ett mobilt bredband är inte att rekommendera även om det i lyckliga fall kan fungera. Använd headset istället för extern mikrofon för att undvika rundgång som annars lätt uppstår.

Översiktsschema
Kursen är uppdelad i fyra moment vilka läses enligt följande:
Moment 1 Religion: vecka 35–44
Moment 2 Historia: 45-2
Moment 3 Geografi: 3–12
Moment 4 Samhällskunskap: 13–22


Information om Moment 1 – Religionskunskap

Seminariegrupper
Det är många på kursen och många av er arbetar parallellt med studierna. Det finns möjlighet att välja en seminariegrupp (under Moment 1) som passar, se nedan. Du väljer grupp via lärplattformen Moodle som du får tillgång till efter att du har registrerat dig på kursen. Det exakta ”taket” för respektive grupp kommer att bestämmas utifrån studentantalet på kursen (som i skrivande stund ej är fastslaget) och så att grupperna blir så jämna till antalet deltagare som möjligt.

Arbetssätt och examination
Kontinuerligt studium och upprepning menar vi är vägen till kunskap och färdighet som befästs och finns med er även efter kursens slut. Därför använder vi oss av ett processuellt arbetssätt. Uppgifterna bearbetas först skriftligt och redovisas för läraren som ger återkoppling. Detta steg är inte betygsgrundande för att studenten inte ska avstå från att komma med förslag på förbättringar och reflektioner. Därefter bearbetas uppgifterna med tillhörande problemställningar i form av seminarium. Efter seminariet ska studenten sedan fördjupa och utveckla uppgiften, och denna skriftliga framställning betygsätts sedan. På så vis blir seminariearbetet en integrerad del av uppgiften. Alla kommer väl förberedda och kan därigenom ge och ta emot synpunkter på en högre nivå än som annars vore möjligt.

Den inlämningsuppgift som ska utföras inom religion läggs ut i lärplattformen i samband med kursstart. Vi erbjuder kontinuerlig handledning via e-post. För frågor angående religion kontaktar du Pierre Wiktorin (pierre.wiktorin@miun.se)

Kurslitteratur
Det är mycket viktigt att du i god tid skaffar den kurslitteratur som hör till de olika momenten. Du kommer annars att förlora värdefull tid eftersom undervisningen förutsätter att du har tillgång till den angivna litteraturen. Du bör därför senast vecka 35 ha tillgång till följande böcker:

Löfstedt, Malin (red.), 2011. Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan
Svanberg, Ingvar & David Westerlund (red.), 2008 eller 2011 (helst). Religion i Sverige

Preliminärt översiktsschema
Här följer en preliminär översikt av schemat för det första momentets nätseminarier och inlämningar. På introduktionen i vecka 35 går vi igenom upplägget samt frågor om tider och upplägg. Länkar till de virtuella rum där de olika seminarierna äger rum kommer som nämnts ovan att läggas ut i kursplattformen Moodle.

Vecka 35
Måndag 30/8: Kursstart
Registrera dig på kursen via studentportalen på miun.se och bekanta dig med kursplattformen Moodle, kursens upplägg och kursinformationen. Gör ditt gruppval i den gruppvalsfunktion som öppnas i samband med kursstart.
Följ de läsanvisningar som presenteras på Moodle.
Har du några frågor gällande kursens första del, ta gärna kontakt med Pierre Wiktorin på e-post pierre.wiktorin@miun.se

Tisdag 31/8: Introducerande seminarium 15:30 -17:00 (se ovan)

Vecka 36
Eget arbete med videolektioner, inlämningsuppgift och förberedelser inför seminarium
Torsdag 9/9: Seminarium 1 (gruppval sker på Moodle i samband med kursstart)
Grupp 1: 13:30-15:00
Grupp 2: 15:30-17:00

Vecka 37-38
Eget arbete med videolektioner och inlämningsuppgift

Vecka 39
Eget arbete med videolektioner, inlämningsuppgift och förberedelser inför seminarium
Torsdag 30/9: Seminarium 2
Grupp 1: 13:30-15:00
Grupp 2: 15:30-17:00

Vecka 40
Eget arbete med videolektioner och inlämningsuppgift
Senast söndag 10/10 kl 23:55: Inlämning 1 via inlämningsfunktionen på Moodle

Vecka 42
Eget arbete med återkopplingen på Inlämning 1 och förberedelser inför seminarium
Torsdag 21/10: Seminarium 3
Grupp 1: 13:30-15:00
Grupp 2 15:30-17:00

Vecka 43
Eget arbete inför slutinlämningen

Vecka 44
Senast söndag 7/11, klockan 23:55: Inlämning av slutversionen av inlämningsuppgift via inlämningsfunktionen i Moodle

Schema för Moment 2 Historia meddelas på Moodle i god tid före starten den 8 november.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Lärarlaget och administrationen hälsar dig varmt välkommen. Vi ser fram emot att få träffas.
Administrativ kontakt: Åsa Nyberg, asa.nyberg@miun.se

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetPer Hammarström
Kursansvarig