Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp.

Hej!

Vi som undervisar på denna kurs från historieämnet heter Samuel Edquist och Biörn Tjällén. Kursen samläses med litteraturvetenskap, och därifrån kommer ni att möta lärarna Anders E Johansson och Sven Anders Johansson. Vi alla ser mycket fram mot detta och hoppas ni ska tycka det blir givande.

För er som går magisterprogrammet, se även https://www.miun.se/grupper/magisterhistoria

  • Kurskod: HI035A
  • Anmälningskod: M7421
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-10-03

Undervisningen äger rum i distansverktyget Zoom. Ni kommer att få länkar till de olika seminarierna senare.

När du har registrerat dig på kursen kommer du att få tillgång till kursens sida på Moodle. Där – liksom på er studentmejl – kommer all upptänklig information att presenteras inför de olika seminarierna m.m.

Se också nedan under "Upplägg" om kurslitteratur och seminariet 2/9.

Kursinformation

Kursen kommer att bestå av fem obligatoriska seminarier, med början torsdag den 2 september. Inför seminarierna kommer ni att få uppgifter av olika slag, och det förutsätts att ni har läst bestämda delar av kurslitteraturen till dem. Mer detaljerad information ges på kursplattformen Moodle, som blir tillgänglig när ni registrerats.

Innan kursen bör du ha införskaffat den kurslitteratur som nämns i kursplanen. Under den första kursveckan är det särskilt viktigt att du skaffat Bengt Hanssons bok "Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden", eftersom den ska läsas inför seminariet 2/9 (liksom ett par korta texter av Kuhn och Popper som görs tillgängliga i PDF-format före kursstart).

Nina Lykkes bok "Genusforskning" tycks ha blivit slutsåld efter att litteraturlistan fastslagits. Om ni inte får tag på den på bibliotek eller antikvariat, så hänvisar vi er till det danskspråkiga originalet: "Kønsforskning: En guide til feministisk teorie, metodologie og skrift" (København: Samfundslitteratur, 2008). Den boken kan köpas på bl.a. Adlibris.

Under kursens gång kommer det att ges löpande information på Moodle inför de enskilda seminarierna m.m. Där gör ni normalt sett era inlämningar av examinerande uppgifter m.m. Information kan också komma på de student-mejladresser som ni får er tilldelade (det går att ställa in så att mejl vidarebefordras därifrån till era privata mejladresser).

Håll utkik på Moodle och mejl åtminstone någon gång per dag, ifall det skulle meddelas ändringar eller nyheter.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Hoppas ni ska få utbyte av denna kurs! Och för er som ska läsa hela magisterprogrammet så hoppas vi att den ska ge er en bra grund för de fortsatta studierna!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSamuel Edquist
Samuel Edquist, professor i historia
kurs- och programansvarig