VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Historia GR (B), 30 hp.

I kursen Historia B får du förståelse för hur historisk kunskap formas och utvecklas, dels genom studier av sådana
teori- och metodfrågor som är relevanta i den historiska forskningen, och dels genom arbete med en egen forskningsuppgift, alltså den B-uppsats som ingår som ett viktigt moment i kursen. Du fördjupar också dina kunskaper i två temakurser som berör olika historiska problemområden..

  • Kurskod: HI068G
  • Anmälningskod: M7461
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Introduktionstillfället äger rum måndag 30 augusti kl 1315-15 på zoom.
Kursplanering och schema meddelas genom Moodle.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under hela terminen, vecka 36 (31/8) – vecka 2 (17/1). Kursen är indelad i fyra moment och momenten läses delvis parallellt. Uppsatsmomentet läses parallellt med metodmomentet och avslutas under kursens sista vecka men redan under moment 1 introduceras uppsatsskrivandet. Den första tematiska fördjupningskursen på terminen handlar om begreppshistoria. Mattias Warg är ansvarig för denna delkurs.
Den första texterna som läses på denna kurs är Martin Gustavsson & Yvonne Svanström (red), Metod. Guide för
historiska studier, Studentlitteratur, Valmeria 2018 och då är det kapitlet ”Begreppshistoria” av Jani Marjanen (kapitel 4), s. 97-132, som gäller (ISBN 9789144107943).

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jämfört med A-kursen som handlar mycket om litteraturläsning så innehåller B-kursen mer av eget skrivande, både uppsats och inlämningsuppgifter. Räkna med att arbetet med källmaterialet och skrivandet av uppsatsen tar mer tid än väntat! Samtidigt är B-nivån spännande eftersom det är här man lär sig hur verktygslådan funkar i historiska studier! Välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnne Hedén
Kursansvarig