Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära parasport, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära parasport, 7,5 hp.

Denna kurs ges i samverkan med Gymnastik och idrottshögskolan, Parasport Sverige samt Riksidrottsförbundets elitstöd. I kursen ingår många föreläsningar med experter både från Sverige och andra länder. Målet med kursen är att de dig ny kunskap och kompetens som kan användas som tränare inom parasport.

  • Kurskod: IV063G
  • Anmälningskod: N4161
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Kursen startar den 7 september kl 13 med introduktion online.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om idrott, prestation och tränarskap för personer med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och synnedsättning. Att vara tränare för personer med funktionsnedsättning är till stor del lika som att vara tränare för personer utan funktionsnedsättning. Dock finns det vissa saker som skiljer sig. Denna kurs belyser hur olika funktionsnedsättningar påverkar träning, prestationsfaktorer och hälsofaktorer såsom exempelvis uthållighet, snabbhet, styrka, mentala aspekter, teknik, utrustning samt skaderisk och sjukdomar.

Föreläsningar ges av experter inom olika områden i huvudsak under tisdag och torsdag eftermiddag kl 13-15 från 7 september fram till kursträffen. Vissa föreläsningar ges på engelska. Om föreläsaren accepterar så kommer föreläsningarna spelas in och läggas på kursplattformen. Kursträffen genomförs på Bosön den 16-17 november med framförallt praktiska moment. Givetvis utformas kursträffen utifrån rådande restriktioner av pandemin.

Kursens litteratur
Vanlandewijck, Y. C., & Thompson, W. R. (2010). The paralympic athlete: handbook of sports medicine and science.
Vanlandewijck, Y. C., & Thompson, W. R. (Eds.). (2016). Training and coaching the Paralympic athlete. John Wiley & Sons.

kommer att finnas i digitalt format i kursplattformen. Detta eftersom böckerna är slut från förlaget. Du behöver att ha tillgång till någon valfri bok om grundläggande träningslära under kursen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till vår kurs!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMarie Ohlsson
Kursansvarig och parasportkoordinator vid Mittuniversitets idrottsakademi.