VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Kemi GR (A), Allmän kemi, 9 hp.

Jag som är kursansvarig heter Ida Svanedal.

  • Kurskod: KE035G
  • Anmälningskod: J2381
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 75%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2021-11-14

Kursen börjar v. 35

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://tinyurl.com/ke035g21. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

På grund av den rådande Coronapandemin kommer vissa delar av undervisningen under höstterminen att ske i mindre grupper på campus och vissa delar på distans via det digitala verktyget Zoom. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Undervisningen på kursen bedrivs i form av föreläsningar och övningar, merparten av dessa kommer att ges i stora föreläsningssalar där ni kommer kunna sitta väl utspridda, ett fåtal föreläsningar kommer ges via Zoom eller i form av inspelat material. I kursen ingår obligatoriska laborationsmoment, laborationer kommer ges i mindre grupper på campus. Kommunikation och viss information ges även via en internetbaserad lärplattform.

Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna ofta och hålla avstånd, även då du går in i föreläsningssalar och laboratorier.

Obligatorisk kurslitteratur är:
- Burrows et al. Chemistry3 Introducing inorganic, organic and physical chemistry, upplaga 3, Oxford University Press, ISBN: 9780198733805

- Anders Lennartsson, Laboratoriearbete, Studentlitteratur AB

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Hoppas att du får en bra studietid hos oss!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetIda Svanedal
Kursansvarig