VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Kriminologi GR (A), 30 hp.

Nu startar resan i Kriminologins värld!

Första delmomentet i kursen är momentet "Introduktion till Kriminologi" som motsvarar 5 hp.

Vi kommer i detta moment introducera ämnet Kriminologi och flera av dess grundläggande begrepp samt titta på hur vi skriver vetenskapligt.

  • Kurskod: KR039G
  • Anmälningskod: M2391
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Observera att detta är i grunden en Campuskurs som ges på plats vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Med anledning av Corona ges dock kursen på distans. Föreläsningar ges digitalt via zoom enligt schema.

Mer information kommer via kursplattformen Moodle.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri155607570057QQ50ZZ316003yYW3Q506409507Q6.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

De första veckorna börjar med en kursintroduktion samt grundläggande introduktion kring ämnet Kriminologi.

Momentet examineras genom en obligatorisk uppgift samt en avslutande tentamen.

Rekommendationen är givetvis att du redan inför kursstarten ha införskaffat aktuell litteratur.

Efter moment 1, introduktion till kriminologi (5hp) följer moment 2 som behandlar kriminologiska teorier (10hp) , moment 3 innehåller vetenskaplig teori och metod (7,5hp) och moment 4 som avslutar kursen innehåller introduktion till brottsprevention (7,5hp).

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till kursen Kriminologi A (30 hp) och första momentet Introduktion till Kriminologi (5 hp).

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetFredrik Bo Andersson
Kursansvarig Kriminologi A 30 hp
Momentansvarig för moment 1 och 4.