VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Kriminologi GR (C), 30 hp.

Vi är mycket glada att få ha dig som student hos oss! Genom aktivt deltagande i kursen kommer du att kritiskt få reflektera kring bland annat prevention av våldsbrott och olika vetenskapsmetodlogiska frågeställningar. Under tiden får du även möjlighet att använda dina kunskaper i skrivandet av en C-uppsats.

  • Kurskod: KR041G
  • Anmälningskod: M2471
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

På grund av COVID-19 kommer majoriteten av undervisningen att ske på distans via Zoom, men vissa seminarier kommer att äga rum på campus. Kursen är planerad som en campuskurs och utifrån Folkhälsomyndighetens, regeringens och universitetets riktlinjer kommer undervisningen bli helt campusbaserad så snart det är möjligt.
Kursstart vecka 35, vi hoppas att få träffa dig under det första seminariet!

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri10166750000YQQ49Z6536007y3Y3907gQ7g3X9Y65ZQ5.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Under kursens 20 veckor förväntar vi oss din fulla uppmärksamhet (40 timmar/vecka) för att läsa, reflektera, analysera och diskutera kursens innehåll. Läraren kommer att vägleda dig under resan, men inlärningsvägen och prestationen beror på dig.

Genom den interaktiva lärplattformen (Moodle) har du tillgång till undervisningsmaterial och information om kursen. Information och kommunikation kommer till största del att ske via Moodle, samtidigt som Zoom används som plattform för undervisning och möten.

Din inlärningsprocess kommer att bedömas och betygsättas på flera olika sätt i de olika momenten, men kursen bygger främst på kollaborativt lärande (cooperative learning), vilket innebär att du oftast arbetar i grupp.
Undervisningen i kursen kommer att ske på både svenska och engelska.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser framemot att ha dig som student hos oss och vi räknar med ditt fulla engagemang för att göra kursen så givande som möjligt.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetTeresa Silva
Kursansvarig