Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp.

Vi handledare på kursen ser fram emot en kreativ skrivarhöst! OBS: Längre ned i detta välkomstbrev finns en beskrivning av kursens tre första skrivuppgifter.

Vid kursstart får du tillgång till kursens lärplattform, Moodle. Där finner du studiehandledningen, med ett tillhörande lässchema som visar i vilken ordning litteraturen ska läsas. Kursen har inga schemalagda träffar.

  • Kurskod: LI054G
  • Anmälningskod: M7331
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-06-05

Litteraturlistan finns i kursplanen, men alla böcker behövs inte vid kursstart. Tre handböcker används under hela kursen: Lyrikens liv, Kreativt skrivande - grundbok i litterärt skapande samt Skriva poesi - om diktandets hantverk. En skönlitterär bok som läses under de första veckorna är Ekmans Händelser vid vatten. För uppgift A, nedan, läser ni Bodil Malmstens Så gör jag: konsten att skriva.

Kursinformation

Kursen Kreativt skrivande A, 30 hp, läses på halvfart. Det betyder att du bör ägna cirka tjugo timmar per vecka åt dina studier. Kommunikationen med oss som undervisar och dina studiekamrater sker via vår kursplattform i Moodle samt e-post, telefon eller Zoom. Uppgiftsinstruktioner, studiehandledning, diskussionsfora för grupprespons, litteraturdiskussioner och annan viktig kursinformation finner du på kursplattformen.
...
Denna kurs syftar till att du, genom eget skönlitterärt skrivande i olika genrer, litteratursamtal och textresponsarbete, ska utveckla din litterära gestaltningsförmåga, det berättartekniska kunnandet samt den litteraturvetenskapliga färdigheten att tolka och analysera litteratur. Kursexaminationen innefattar individuella insändningsuppgifter såväl som gruppvisa textsamtal och litteraturdiskussioner. De senare sker inom mindre responsgrupper (gruppindelning görs så snart registreringsförfarandet är överstökat).
...

När du orienterat dig på vår kursplattform, börjar du arbeta med kursens tre inledande uppgifter A-C – se nedan. Dessa lägger du ut i därför avsedda diskussionstrådar i din responsgrupps forum i Moodle. Omfång – gäller var och en av uppgifterna: cirka 1 sida, 12 punkter och 1½ radavstånd. Läsvänligt typsnitt (till exempel Times New Roman).


Uppgifter för inlämning 14 september:

A. Läs Malmstens Så gör jag: konsten att skriva. Välj ut tre citat om skrivande och formulera dina reflektioner kring dessa.
B. Beskriv dina erfarenheter av skönlitterärt skrivande och dina förväntningar inför denna kurs.
C. Beskriv ett läsminne av en skönlitterär text - en text som betyder något särskilt för dig. Reflektera kring textens betydelse i ditt liv.

Ge respons på dina kurskamraters inlägg senast den 19 september.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram emot en spännande skrivarhöst!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna-Karin Jonasson
Kursansvarig