Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp.

Vi som undervisar i denna kurs hoppas att du ska erfara en fördjupad skriv- och läsutveckling och mycket arbetsglädje under den kommande kursen. Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar inför kursstart 30 augusti 2021!

  • Kurskod: LI055G
  • Anmälningskod: M2721
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-06-05

När du har registrerat dig på kursen får du tillgång till vår elektroniska kursplattform i Moodle. Denna består av en start- och en diskussionsplattform. Att kursens studieform är it distans innebär att den genomförs utan obligatoriska fysiska samlingar. Nätseminarier och handledning via Zoom förekommer däremot. Du bedriver således dina studier på din hemort eller där du befinner dig i världen.

Kursinformation

Kursen Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp, läses på halvfart. Det innebär att du bör ägna cirka tjugo timmar per vecka åt dina studier. Kommunikationen med oss som undervisar och dina studiekamrater sker via kursplattformen i Moodle, e-post, telefon, Teams och Zoom. Uppgiftsinstruktioner, studiehandledning, forum för grupprespons och litteraturdiskussioner och annan viktig kursinformation finner du på kursplattformen i Moodle. Om det fungerar med tanke på rådande coronarestriktioner är du som har möjlighet även varmt välkommen att besöka oss på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap på campus Sundsvall. Hör i så fall gärna av dig innan, så att vi säkert är på plats.
...
Denna kurs syftar till att bredda och fördjupa den litterära kreativiteten, förmågan att läsa och skriva på ett mer professionellt sätt. Lyrik i bunden och obunden form samt prosa (noveller och romaner) känner du igen från våra A-kurser. Nu bygger vi på med ytterligare en genre: dramatik. Den stora likheten med A-kurserna i kreativt skrivande är annars att också B-kursen under höstterminen kommer att domineras av skrivuppgifter samt arbete med textrespons och litteraturdiskussioner inom respektive responsgrupp. Gruppindelning görs så snart registreringsförfarandet är överstökat.

Kursen innefattar även ett fördjupningsarbete (15 hp), där du ska skriva ett mer omfattande skönlitterärt manus inom valfri genre, till exempel en svit dikter, en samling noveller, en enaktare eller del av en roman. Denna skrivprocess påbörjas i form av ett PM, en idéskiss, i slutet av höstterminen, och skrivprojekten ventileras vid avslutande seminarier i det digitala mötesverktyget Zoom i maj 2022. Om det fungerar med coronaläget erbjuder vi då även ett seminarietillfälle på plats på campus Sundsvall. Vår förhoppning är att så många som möjligt i så fall vill och har möjlighet att delta i detta! Vi återkommer med datum och mer information om detta en bit in i kursen.
...

Här följer fyra inledande uppgifter, som du ska lägga ut i därför avsedda ”trådar” i din responsgrupps forum på diskussionsplattformen senast den 7 september 2021. Kommentera/diskutera kortfattat dina gruppkamraters uppgifter till och med den 10 september 2021.

A. Associera utifrån ordet "spegel" och skriv en dikt i fri eller bunden form.

B. Läs det scannade avsnittet ur Pia Tafdrups "Över vattnet går jag. Skiss till en poetik" (tillgängligt i mappen "Arbetsmaterial - inledande uppgifter" i Moodle). Välj minst två av Pia Tafdrups reflektioner över att skriva dikt samt diktkonstens villkor och möjligheter. Formulera därefter dina tankar kring de passager du väljer. Låt denna kommentar inbegripa din egen syn på skrivande samt de förväntningar och målsättningar du har med tanke på denna B-kurs i kreativt skrivande! Omfång: Cirka 1 sida, 12 punkter, 1½ radavstånd.

C. Läs den scannade inledningen av Ibsens "Hedda Gabler" (i mappen "Arbetsmaterial - inledande uppgifter" på startsidan i Moodle). Läs även om begreppet exposition i Birthe Sjöbergs bok, samt i ovan nämnda mapp. Beskriv vad du som läsare får veta i pjäsens exposition! Omfång: ½-1 sida, 12 punkter, 1½ radavstånd.

D. Erinra dig en teaterföreställning du sett eller ett drama du läst (som barn eller vuxen). Det kan vara ett drama av en av dina favoritförfattare eller en pjäs som av någon anledning betyder något särskilt för dig. Reflektera över det valda dramats betydelse för dig; vad du i tematiskt, språkligt och/eller dramaturgiskt hänseende finner särskilt värdefullt med det. Omfång: Cirka 1 sida, 12 punkter, 1½ radavstånd.


Lycka till!

Länk till kursens studiehandledning

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi som undervisar ser fram emot ett givande skriv- och läsår tillsammans med er! Har ni funderingar inför kursstart - och förstås under kursens gång - är ni varmt välkomna att höra av er.

Väl mött på nätet vid kursstart den 30 augusti 2021!

Bästa hälsningar,
Ulrika Lif
072-506 58 21

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetUlrika Lif
Kursansvarig