Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn & ungdom, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn & ungdom, 30 hp.

Vi som undervisar i denna kurs hoppas att kursen ska motsvara dina förväntningar och att du under läsåret ska erfara utveckling och glädje i skrivandet, läsandet, responsarbetet och litteraturdiskussionerna. Tveka inte att höra av dig om du har frågor & funderingar inför kursstart!

  • Kurskod: LI059G
  • Anmälningskod: M7341
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-06-05

Inför kursstart kommer du att få tillgång till vår elektroniska kursplattform i Moodle. Att kursens studieform är it distans innebär att den genomförs utan fysiska samlingar. Du bedriver således studierna på din hemort eller där du befinner dig.

Kursinformation

Kursen Kreativt skrivande A, barn & ungdom, 30 hp, läses på halvfart. Det betyder att du bör ägna cirka tjugo timmar per vecka åt dina studier. Kommunikationen med oss som undervisar och dina studiekamrater sker via vår kursplattform i Moodle samt e-post, telefon, Teams och/eller Zoom. Uppgiftsinstruktioner, studiehandledning, diskussionsfora för grupprespons, litteraturdiskussioner och annan viktig kursinformation finner du på kursplattformen.
...
Denna kurs syftar till att du, genom eget skönlitterärt skrivande i olika barnlitterära genrer, litteratursamtal och textresponsarbete, ska utveckla din litterära gestaltningsförmåga, det berättartekniska kunnandet samt den litteraturvetenskapliga färdigheten att tolka och analysera barn- och ungdomslitteratur. Med tanke på kursens inriktning fokuseras barnlitteraturens särdrag – sådana aspekter som utmärker skrivande för barn och ungdom. Kursexaminationen innefattar individuella insändningsuppgifter såväl som gruppvisa textsamtal och litteraturdiskussioner. De senare inom mindre responsgrupper (gruppindelning görs så snart registreringsförfarandet är överstökat).
...

När du orienterat dig på vår kursplattform, börjar du arbeta med kursens tre inledande uppgifter A-C – se nedan. Dessa lägger du ut i därför avsedda diskussionstrådar i din responsgrupps forum i Moodle senast den 14 september 2021. Du ska också ta del av och i korthet diskutera dina gruppkamraters skriv- och läserfarenheter, reflektioner över Astrid Lindgrens essäsamling. Deadline för dessa korta kommentarer på gruppkamraternas inledande uppgifter: 19 september. Omfång – gäller var och en av uppgifterna: cirka 1 sida, 12 punkter och 1½ radavstånd. Läsvänligt typsnitt (till exempel Times New Roman).

A. Läs Astrid Lindgrens essäsamling "Det gränslösaste äventyret". Välj därefter tre intressanta citat om skrivande och läsning i denna bok, och skriv ner dina reflektioner angående dessa.

B. Reflektera över dina erfarenheter av skönlitterärt skrivande (dels i allmänhet, dels riktat mot barn och ungdomar), dina drivkrafter och motiv när det gäller skrivandet samt förväntningar inför och personlig målsättning med denna kurs.

C. Erinra dig ett berörande läsminne av en barn- och ungdomslitterär text i valfri genre. Det kan vara en text av din favoritförfattare eller en text som av någon annan anledning betyder något särskilt för dig. Reflektera över den valda textens betydelse i ditt liv; vad du i tematiskt, språkligt och/eller berättartekniskt hänseende finner särskilt värdefullt med den.

OBS! Jonas Hassen Khemiri, Ett öga rött samt Kuijer, Guus, Boken om allting
utgår från litteraturlistan. Dessa läses alltså inte under kursens gång.
...
Lycka till!

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi ser fram emot en spännande skrivarhöst!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna-Karin Jonasson
Kursansvarig