Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser, 15 hp.

  • Kurskod: MX043G
  • Anmälningskod: B4X45
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Kursintroduktionen är planerad till måndag 30 augusti kl 8:15 och pågår till 10.15. Kursintroduktionen sker i mötesverktyget Zoom: Se länk i schema
Första lärtillfället är på tisdag 31 augusti 10:15. Vi vill passa på att flagga för Ett digitalt inspirationspass för dig som är ny student vid Mittuniversitetet Måndag 30 augusti klockan 13:15-14:00. Se länk i schema.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g76560YvQQ01Z9873Y0ZyQ004763Y65Q6.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Planera redan nu in hela vecka 37 (13-17 september) för fältarbete på hemmaplan och vecka 46 för laborationer.

Mycket av undervisningen kommer att ske på distans. Bekanta dig gärna med distansverktygen Zoom (https://www.miun.se/student/zoom) och Teams i Office 365 (https://www.miun.se/student/studentstod/it-tjanster/programvaror/teamsstudent/).

I kursplanen hittar du information om vilken litteratur som är obligatorisk på kursen. Ett hett tips är att skaffa litteraturen i god tid innan kursstart!

Du hittar schemat i Timeedit. Se länk under startinformation.

För att komma in i det digitala kursrummet i moodle måste du vara registrerad på kursen. Moodle finner du på Studentwebben (klicka på "Student" längst upp till vänster på Mittuniversitetets hemsida).

Vi rekommenderar starkt att du anmäler dig och går preparandkursen i matematik. Den går 2021-08-16 - 2021-08-29 och ges digitalt.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSara Norström
Kursansvarig